• engsl-SI
  • Iskalec
Družba Borzen | O družbi Borzen | Osnovne naloge

Osnovne naloge

Novih nalog se lotevamo energično, motivirano in strokovno. Kritično vrednotimo danes in vedoželjno zremo v prihodnost.