• engsl-SI
  • Iskalec
Družba Borzen | O družbi Borzen | Poudarki v številkah

Ključni poudarki v številkah

 

Letno evidentiramo preko 54 TWh elektrike iz zaprtih pogodb. za primerjavo: povprečna poraba elektrike v Sloveniji je blizu 14 TWh. Povprečno letno na izravnalnem trgu z elektriko beležimo preko 30 članov, ki sklenejo preko 3000 poslov v količini okoli 100 GWh. V povprečju letno na slovenskem trgu z elektriko beležimo 70 poslovnih subjektov.

 

Podporna shema obsega približno 3.900 elektrarn, od tega preko 3.000 sončnih elektrarn. Letna proizvodnja vseh enot je blizu 1.000 GWh. Povprečna letna izplačila podporne sheme znašajo približno 125 mio EUR. Povprečna letna izplačana podpora znaša približno 130 EUR/MWh.
 

 

Naše video vsebine, namenjene informiranju in ozaveščanju o trajnostni energiji, si je ogledalo že preko 3 milijone posameznikov. Preko natečajev in razpisov je bilo v programe informiranja in ozaveščanja o OVE in URE vključenih že preko 4.500 otrok in mladih. 

 

Ste vedeli

Razvili smo več namenskih programskih aplikacij (register potrdil o izvoru, aplikacija za trgovanje ADA-TS, aplikacija za kratkoročne napovedi proizvodnje iz razpršenih obnovljivih virov DELFI, aplikacija za poročanje RRM-REMIT, aplikacija za kliring itd.), opravljamo pa tudi storitev obračuna in finančne poravnave (kliring).)

 

Naša zgodba

Borzen kot operater trga z elektriko soustvarja slovenski energetski trg in je pred več kot dvema desetletjema zavezan trgu ter njegovim deležnikom polagal temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko. Uradno odprtje trga z elektriko v Sloveniji se je zgodilo 15. aprila 2001, konec tega leta pa je trgovanje steklo na elektronski platformi – pred tem je trgovanje namreč potekalo preko tržnih srečanj, ko so se udeleženci trga v sejni sobi zbrali enkrat tedensko. Poleg tega je Borzen v tistem obdobju evidentiral pogodbe o članstvu v bilančni shemi ter odprte in zaprte pogodbe sklenjenih poslov na slovenskem trgu z elektriko.

Kot izhaja že iz imena (Borzen = borza), sta vzpostavitev in zagon Borzena pomenila tudi ustanovitev prve slovenske borze z elektriko. Leta 2008 je to vlogo prevzelo naše takratno hčerinsko podjetje BSP, kjer smo bili lastniško udeleženi do decembra 2022, še vedno pa izvajamo obračun in finančno poravnavo borznih poslov. 

Dejavnost, v začetnem obdobju organizatorja trga, danes poimenovanega operater trga, se je skozi leta nadgrajevala in krepila z izvajanjem bilančnega obračuna ter izvajanjem izravnalnega trga z elektriko. Ves čas smo bili z izvajanjem raznovrstnih izobraževanj aktivni pri prenosu znanj. V letu 2015 smo kot pooblaščeni izvajalec pričeli z nudenjem storitve poročanja podatkov o veleprodajnih poslih skladno z REMIT uredbo, v zadnjih letih pa sodelujemo pri različnih mednarodnih projektih ter prenašamo izkušnje vzpostavljanja trga zlasti v države južne in vzhodne Evrope.

Že kmalu smo se zavedli pomena obnovljivih virov energije in tako smo 2004 vzpostavili borzo z lesno biomaso, tri leta zatem pa pričeli z upravljanjem nacionalnega registra potrdil o izvoru. V letu 2009 smo začeli z izvajanjem aktivnosti centra za podpore OVE in SPTE, pet let zatem pa smo ustanovili blagovno znamko Trajnostna energija, v okviru katere izvajamo informiranje in ozaveščanje o OVE in URE.

Danes ključne dejavnosti operaterja trga zagotavljajo in omogočajo stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in transparentno delovanje trga z elektriko, poleg tega pa podpirajo prehod v nizkoogljično družbo. 

Hvala vsem, ki ste in še, soustvarjate zgodbo Borzena.