• engsl-SI
  • Iskalec

Poročila in podatki trga

Prehod na 15 minutni obračunski interval

Podatki povezani z bilančnim obračunom

Poročila o delovanju trga z elektriko

Poročila o delovanju trga so vključena v letna poročila družbe Borzen, ki jih najdete na povezavi.
 

Rezultati in poročila izravnalnega trga z elektriko