• engsl-SI
  • Iskalec

Izravnalni trg

Izravnalni trg z elektriko je organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja na platformi za zbiranje ponudb za nakup in prodajo elektrike, prek katere sistemski operater prenosnega omrežja (ELES) kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema. Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva in sicer še eno uro po zaprtju slednjega do fizične dobave produkta. Pri trgovanju lahko sodelujejo vsa podjetja, ki so vključena v bilančno shemo trga z elektriko in so pristopila k trgovanju na izravnalnem trgu in trgovanju znotraj dneva.
 

Urnik trgovanja

Trgovanje na izravnalnem trgu poteka 24 ur na dan, 7 dni na teden in največ za dan vnaprej. Omogočeno je trgovanje z urnimi, 15 - minutnimi, pasovnimi in trapeznimi produkti.
 

15 - minutni, urni, pasovni in trapezni produkti

15 - minutni, urni, pasovni in trapezni produkti so za trgovanje na voljo od 15:00 dalje na dan pred začetkom fizične dobave. Vnašanje in sklepanje poslov s temi produkti je mogoče vse do začetka fizične dobave.

Operater trga je na podlagi Pravil za izvajanje izravnalnega trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem določil seznam produktov, omejitve ponudb in vrste omejitve izvrševanja ponudb na izravnalnem trgu, ki jih objavlja na naslednji povezavi:

Izvajanje izravnalnega trga

Borzen pri izvajanju izravnalnega trga sodeluje z energetsko borzo BSP Southpool, ki za izvajanje izravnalnega trga ponuja trgovalno platformo z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi.
Izravnalni trg je ena izmed dejavnosti v okviru obvezne republiške gospodarske službe dejavnost operaterja trga z elektriko, način izvajanja izravnalnega trga pa določajo v Uradnem listu objavljena Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko.

Obračun in finančna poravnava sklenjenih poslov na izravnalnem trgu

Obračun in finančno poravnavo sklenjenih poslov na izravnalnem trgu izvaja klirinški agent. Klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti za posle sklenjene na izravnalnem trgu v obsegu predloženih in unovčljivih finančnih kritij.
Finančna poravnava poslov  poteka en (1) delovni dan po izstavitvi računa. Podrobnejši opis obračuna in finančne poravnave poslov sklenjenih na izravnalnem trgu je na voljo v Pravilih kliringa.