• engsl-SI
  • Iskalec

Dejavnost operaterja trga

Dejavnost operaterja trga z elektriko je gospodarska javna služba, ki za uporabnike s področja energetskega trga izvaja storitve, določene z energetsko zakonodajo. Operater trga omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeležencem trga z elektriko.

Naše naloge so:

 

Zakonske in pravne podlage

Področje trga z elektriko urejajo naslednji predpisi:

 

V več kot dvajsetletnem delovanju smo si nabrali dovolj izkušenj, da lahko pomagamo in svetujemo pri vseh vidikih vstopa na trg z elektriko. Seveda pa svoje znanje nabiramo še naprej, vsak dan sproti.