• engsl-SI
  • Iskalec

​Ustanovitev bilančnih podskupin

Za uvrstitev bilančne podskupine v bilančno shemo mora odgovorni bilančne skupine, odgovorni bilančne podskupine ali oseba, ki vstopa v bilančno shemo, posredovati zahtevo za uvrstitev v bilančno shemo, izjavo o podpisu pogodbe o izravnavi in izpisek iz uradnega registra podjetij za bilančno podskupine.

Pogodba o izravnavi je pogodba, ki jo skleneta udeleženec trga, ki je uvrščen v bilančno shemo in pravna ali fizična oseba, ki se s to pogodbo uvršča v bilančno shemo kot nov udeleženec trga.

Pogodba o izravnavi mora vsebovati sestavine določene s četrtim odstavkom 19. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19).

  • datum pričetka veljavnosti pogodbe o izravnavi z določbo, da ta pogodba prične veljati najprej s trenutkom vpisa bistvenih sestavin v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi;
  • datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali določba, da velja za nedoločen čas;
  • klavzulo, da član bilančne sheme želi uvrstiti hierarhično nižjega člana bilančne sheme v svojo bilančno skupino ali podskupino kot odgovornega hierarhično nižje bilančne podskupine;
  • klavzulo, da se bilanca bilančne podskupine hierarhično nižjega člana bilančne sheme izravnava preko bilance bilančne skupine ali podskupine hierarhično višjega člana bilančne sheme.