• engsl-SI
  • Iskalec

Subvencije za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe po sistemu netmeteringa

Borzenov center za podpore bo predvidoma v marcu 2024 pričel z izvajanjem podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki bodo priklopljene na način letnega obračuna (netmetering - po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)).

Gre za podporni mehanizem, ki ga je do sedaj izvajal Eko sklad. Zadnji tovrsten poziv Eko sklada (gre za Javni poziv 104SUB-SO22 za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije) je bil z objavo v Uradnem listu RS št. 118 z dne 24. 11. 2023 zaprt. Vse vloge, ki so bile na Eko sklad posredovane do tega datuma, bodo obravnavane s strani Eko sklada. Borzen do teh vlog nima dostopa, prav tako mu jih Eko sklad ne bo posredoval.

 

Kako do subvencije?

Borzenov center za podpore bo predvidoma v marcu 2024 v Uradnem listu RS objavil javni poziv za fizične osebe, kjer bodo definirani vsi pogoji, razpoložljiva sredstva in druge zahteve za prijavitelje.

Oddaja vlog bo potekala preko spletne aplikacije, ki bo dostopna na Borzenovih spletnih straneh.

Aktualne novice v zvezi z novim javnim pozivom za subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn bodo na voljo na Borzenovi spletni strani. 

 

Informacije o samooskrbi z elektriko (netmeteringu):

Več informacij o postopkih priklopa naprav za samooskrbo, zahtevah in postopku sklenitve pogodbe lahko dobite v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energijePravilniku o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

Za postopke priklopa ter izdaje soglasij so pristojni elektrooperaterji distribucijskega omrežja. Za več informacij v zvezi s postopkom priključitve elektrarne v okviru samooskrbe ter pridobivanja soglasij se obrnite na svojega pristojnega elektrooperaterja (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Elektro Celje). Informacije glede postopkov pa dobite tudi na spletni strani ELES.

Seznam podjetij, ki nudijo možnost sklenitve pogodbe o samooskrbi z elektriko si lahko ogledate na povezavi.

Nov sistem samooskrbe brez neto merjenj naslavlja Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22).