• engsl-SI
 • Iskalec

Subvencije za lesne pelete

9. decembra sprejeti Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije ter 24. januarja sprejeta Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov centru za podpore nalagata izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov. Trenutno pridobitev subvencij še ni mogoča. Vse informacije o oddaji vlog bo center za podpore objavljal sproti na tej spletni strani. 

Center za podpore bo v roku 30 dni po sprejemu podzakonskega predpisa omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije, in sicer:

 • za fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo na lesne pelete (upravičenci) ter
 • so v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravile nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji.

Zakonska določila za pridobitev subvencije:

 • Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR;
 • Fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo, lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo;
 • Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije;
 • Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije.

Priloge, ki jih predloži upravičenec:

 • fotografija naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru;
 • račun za vgrajeno kurilno napravo (vsebuje naslov naprave) na pelete ali dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi (vsebuje naslov naprave) za to kurilno napravo;
 • račun o nakupu peletov:
  • račun (izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022), na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina peletov, datum nakupa, datum dobave in cena; če je bilo opravljenih več nakupov za različne količine peletov, se pošljejo vsi računi v eni prilogi;
 • potrdilo o plačilu računa
  • veljaven račun, če je iz njega razvidno, da je bil plačan, plačan z gotovino, kartico VISA, mastercard;
  • potrdilo o opravljenem plačilu: TRR izpisek plačila ali potrdilo prodajalca, da je bil račun plačan. V primeru, da je s strani prodajalca na računu zavedeno, da je bil plačan, zadošča račun pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca.