• engsl-SI
  • Iskalec

Eko pogodba

Pogodba o uvrstitvi proizvodne naprave v bilančno skupino centra za podpore (Eko bilančna skupina) ali Eko pogodba je namenjen novim napravam v gradnji, ki še niso bile priključene na omrežje in za katere se je upravičenec že odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup (moč naprave do 500 kW, predvidena so nižanja v prihodnje). Proizvajalec, ki zahteva sklenitev take pogodbe, je namreč dolžan za prvo izbiro vrste podpore izbrati zagotovljen odkup.

Eko pogodba nadomešča odprto pogodbo o prodaji elektrike, zato tisti, ki pridobi Eko pogodbo ne sme sklepati drugih tržnih pogodb. Izdaja Eko pogodbe omogoča, da upravičenec vstopi v bilančno skupino centra za podpore že takoj ob začetku obratovanja, torej še pred pridobitvijo odločbe o dodelitvi podpore.

Elektrika se plačuje po referenčni tržni ceni, ki jo za tekoče leto določi Agencija za energijo, zmanjšani za 10 odstotkov. Cena se vsako koledarsko leto spreminja.

Trajanje pogodbe je z zakonom omejeno na 12 mesecev, zato morajo biti upravičenci pozorni, da pravočasno pridobijo odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup in tako preidejo na pogodbo o zagotavljanju podpore. 

Proizvajalci morajo pisno vlogo za pridobitev Eko pogodbe podati centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje. 

Dobro je vedeti: Če center za podpore ugotovi, da je proizvajalec, ki je sklenil tako pogodbo, predhodno ali naknadno sklenil tržno odprto pogodbo za prodajo elektrike z dobaviteljem ali pridobil odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalno podporo, to sporoči Agenciji, ta pa mora razveljaviti odločbo o dodelitvi podpore.

   Preverite referenčno tržno ceno na spletnem mestu Agencije za energijo.


Kako do Eko pogodbe?

Za pridobitev pogodbe se registrirajte na CP portalu in podajte zahtevo.

V primeru priklopne sheme P.X.3 (t.i. interni priklop) svetujemo, da se pri pristojnemu elektrooperaterju (izdajatelj soglasja za priključitev) pozanimate, katere količine se štejejo kot bilančno oddane v omrežje. Center za podpore tako pri Eko pogodbi kot naknadno po zagotovljenem odkupu lahko prevzame in plača le količine oddane v javno omrežje, bilančno prevzete in priznane v Eko skupini centra za podpore.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si