• engsl-SI
  • Iskalec

Eko pogodba

Pogodba o uvrstitvi proizvodne naprave v bilančno skupino centra za podpore (Eko bilančna skupina) ali Eko pogodba je namenjen novim napravam v gradnji, ki še niso bile priključene na omrežje in za katere se je upravičenec že odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup (moč naprave do omejitve po zakonu – 1 MW, predvidena so nižanja). Proizvajalec, ki zahteva sklenitev take pogodbe, je namreč dolžan za prvo izbiro vrste podpore izbrati zagotovljen odkup.

Eko pogodba nadomešča odprto pogodbo o prodaji elektrike, zato tisti, ki pridobi Eko pogodbo ne sme sklepati drugih tržnih pogodb. Izdaja Eko pogodbe omogoča, da upravičenec vstopi v bilančno skupino centra za podpore že takoj ob začetku obratovanja, torej še pred pridobitvijo odločbe o dodelitvi podpore.

Elektrika se plačuje po referenčni tržni ceni, ki jo za tekoče leto določi Agencija za energijo.

Trajanje pogodbe je z zakonom omejeno na 12 mesecev, zato morajo biti upravičenci pozorni, da pravočasno pridobijo odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup in tako preidejo na pogodbo o zagotavljanju podpore. 

Proizvajalci morajo pisno vlogo za pridobitev Eko pogodbe podati centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje. 

Dobro je vedeti: Če center za podpore ugotovi, da je proizvajalec, ki je sklenil tako pogodbo, predhodno ali naknadno sklenil tržno odprto pogodbo za prodajo elektrike z dobaviteljem ali pridobil odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalno podporo, to sporoči Agenciji, ta pa mora razveljaviti odločbo o dodelitvi podpore.

   Preverite referenčno tržno ceno na spletnem mestu Agencije za energijo.


Kako do Eko pogodbe?

Za pridobitev pogodbe se registrirajte na CP portalu in podajte zahtevo.

V primeru priklopne sheme P.X.3 (t.i. interni priklop) svetujemo, da se pri pristojnemu elektrooperaterju (izdajatelj soglasja za priključitev) pozanimate, katere količine se štejejo kot bilančno oddane v omrežje. Center za podpore tako pri Eko pogodbi kot naknadno po zagotovljenem odkupu lahko prevzame in plača le količine oddane v javno omrežje, bilančno prevzete in priznane v Eko skupini centra za podpore.

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si