• engsl-SI
  • Iskalec

Upravičenci glede na vrsto proizvodne naprave

Nova proizvodna naprava

Pozorni bodite predvsem na:

Sklenitev ustrezne (t.i. »odprte«) tržne pogodbe za prodajo elektrike ali Eko pogodbe (pogoj za priklop in dostop do omrežja). Nikakor pa ne Eko pogodbe in tržne pogodbe o prodaji elektrike hkrati.

Obnovljena naprava

Obnovljene naprave (elektrarne) so tiste, ki so bile zgrajene v preteklosti in so bile vključene v podporno shemo, so načeloma starejše od 15 oziroma 10 let, vendar so bile obnovljene. V kolikor te naprave izpolnjujejo pogoje obnove (npr. obseg investicije v obnovo, obnovljeni sklopi …) določene z Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (predvsem člen 9) lahko investitorji, podobno kot za nove ali še načrtovane naprave, z njimi kandidirajo na razpisih Agencije za energijo.

Stara naprava

Naprave SPTE, ki so starejše od 10 let in naprave OVE, ki so starejše od 15 let in niso bile obnovljene skladno z zahtevami podporne sheme. Te naprave niso vključene v podporno shemo, so pa v preteklosti bile. Take naprave lahko sklenejo tržno pogodbo ali pa, v kolikor izpolnjujejo pogoje 14. odstavka 372. člena EZ-1 (<1MW, prejemajo potrdila o izvoru), tudi tako imenovano PE-CP pogodbo s centrom za podpore.              

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si