• Iskalec

Referenčna tržna cena

Kaj je referenčna tržna cena?

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno električne energije v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi. Definicija in pogoji spremljanja so definirani v Uredbi o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21).

Zakaj prihaja do spremembe višin podpor?

Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo (www.agen-rs.si). Ena od spremenljivk je omenjena REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. Padec referenčne tržne cene električne energije pomeni dvig obratovalne podpore in obratno. Pri nekaterih elektrarnah vplivajo tudi druge spremenljivke, ki so vključene v objavo Agencije za energijo. 

 Kako se izračuna referenčna tržna cena električne energije?

Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh. Za izračun povprečja se uporabi 40 trgovalnih dni pred 25. 10. v posameznem letu. V nadaljevanju tudi spremljamo povprečno stanje referenčne tržne cene:

Datum trgovanja Referenčna tržna cena (EUR/MWh)
29.08.2023 146,40
30.08.2023 147,54
31.08.2023 146,72
1.09.2023 145,54
4.09.2023 144,52
5.09.2023 143,92
6.09.2023 142,10
7.09.2023 140,65
8.09.2023 140,21
11.09.2023 140,63
12.09.2023 138,90
13.09.2023 140,17
14.09.2023 139,49
15.09.2023 139,68
18.09.2023 138,18
19.09.2023 136,61
20.09.2023 136,01
21.09.2023 135,22
22.09.2023 136,57
25.09.2023 138,43
26.09.2023 135,66
27.09.2023 133,69
28.09.2023 134,34
29.09.2023 131,93
02.10.2023 129,81
03.10.2023 125,27
04.10.2023 127,29
05.10.2023 125,86
06.10.2023 126,34
09.10.2023 132,73
10.10.2023 140,72
11.10.2023 140,13
12.10.2023 144,31
13.10.2023 147,20
16.10.2023 144,76
17.10.2023 141,58
18.10.2023 144,01
19.10.2023 140,75
20.10.2023 144,32
24.10.2023 141,30
Povprečna cena 138,74