• engsl-SI
  • Iskalec

Menjava vrste podpore

Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom v enajstem odstavku 26. člena določa, da lahko proizvajalec elektrike lahko po dveh letih od vstopa v podporno shemo namesto zagotovljenega odkupa izbere obratovalno podporo. Zaradi te spremembe mora z vlogo zaprositi za izdajo nove odločbe o dodelitvi podpore. Spremenjeni način zagotavljanja podpore velja s 1. januarjem naslednjega koledarskega leta po izdaji in dokončnosti nove odločbe o dodelitvi podpore.

V pomoč pri postopkih vključevanja v podporno shemo, menjav lastništva ter menjave vrste podpore smo pripravili dokument, v katerem se nahajajo pojasnila in opozorila v izogib napakam, ki se pri teh postopkih pogosto pojavijo.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si