• engsl-SI
  • Iskalec

Odkup elektrike

Proizvajalci elektrike iz proizvodnih naprav, katerih nazivna električna moč ne presega moči določene z zakonom in ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav ne prejemajo podpor imajo možnost sklenitve odprte pogodbe o odkupu elektrike s centrom za podpore, pri čemer se potrdila o izvoru prenesejo na center za podpore (t.i. PE-CP pogodba). Takšna možnost je skladna s 14. odstavkom 372. člena EZ-1. Cena v pogodbi je vezana na referenčno ceno, ki jo za posamezno koledarsko leto objavi Agencija za energijo. Proizvajalci z napravami z nazivno močjo nad 50 kW so dolžni na zahtevo centra za podpore posredovati urne napovedi proizvodnje.

 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si