• engsl-SI
  • Iskalec

Računi za podpore

Obračun podpor se izvaja mesečno. Upravičeni proizvajalec na temelju Eko pogodbe, oziroma pogodbe o zagotavljanju podpore izda račun centru za podpore z rokom plačila 30 dni od datuma prejema računa s  strani centra za podpore.

Na podlagi pisnega dogovora med centrom za podpore in upravičencem (pošljite e-pošto na cp@borzen.si) se lahko računi izdajajo tudi za trimesečno ali letno obdobje, vendar znotraj istega koledarskega leta (npr. v aprilu se izda račun za proizvodnjo v obdobju od januarja do marca). 

Upravičenec izbere le enega izmed spodnjih načinov posredovanja računov:

   Preko spletnega portala centra za podpore (omogoča izdelavo računa, ki ga center za            podpore prejme v elektronski obliki) [link do vstopna strani portala];

   Preko elektronske pošte račun v pdf zapisu pošljite na racuni@borzen.si (ta elektronski          naslov je namenjen izključno prejemanju e-različic računov, zato morebitna vprašanja            pošljite na cp@borzen.si); 

   Po navadni pošti na naslov družbe Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

 

Priporočamo uporabo spletnega portala centra za podpore.

Pomoč pri pripravi računov

Obrazci za račune se nahajajo na povezavi.  

Če upravičenec uporabi lastno predlogo računa, mora k slednjemu obvezno priložiti tudi izpolnjen obrazec za račun centra za podpore ali dopolniti lastno predlogo računa z vsemi podatki, ki jih zahteva center za podpore.

 

Dobro je vedeti: Proizvajalci, ki elektriko prodajajo samostojno ali preko posrednika na trgu in imajo poleg pogodbe za podporo (v obliki »obratovalne podpore«) sklenjeno tudi pogodbo za prodajo elektrike, račune za elektriko pošiljajo kot do sedaj podjetju, s katerim imajo sklenjeno pogodbo za prodajo elektrike. Centru za podpore pošiljajo le račune za podporo (obratovalna podpora).

 

POMEMBNO: Kakršne koli spremembe transakcijskih računov za plačilo računov je potrebno obvezno pisno sporočiti preko e-pošte  oziroma po običajni pošti (Borzen, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana).

 

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si