• engsl-SI
  • Iskalec

Vstop v sistem podpor

1. KORAK
Investitor uspešno kandidira na razpisu Agencije za energijo ter od Agencije za energijo pridobi sklep o izbiri ter po izgradnji naprave (če investitor ni kandidiral z že zgrajeno napravo, je rok izgradnje in priključitve na omrežje skladno s 373. členom EZ-1 tri leta od vročitve sklepa o izbiri oziroma do pet let za zahtevne objekte skladno z gradbenimi predpisi) še deklaracijo in odločbo o dodelitvi podpore.

2. KORAK
Center za podpore neposredno od Agencije za energijo prejme informacijo, da je bila izdana odločba o dodelitvi podpore (odločb ni potrebno pošiljati centru za podpore).

3. KORAK
Center za podpore pridobi podatke, potrebne za sklenitev pogodbe. Če v roku 15 dni od prejema odločbe o dodelitvi podpore (ne odločbe o deklaraciji!) ne prejmete informacij s strani centra za podpore, prosimo pokličite ali pošljite e-pošto na naslov cp@borzen.si).

4. KORAK
Center za podpore na podlagi odločbe o dodelitvi podpore, podatkov iz koraka 3 ter uradne informacije Agencije za energijo o točnem datumu dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore pripravi pogodbo o podpori (Center za podpore pred pisno pridobitvijo informacije o dokončnostjo odločbe o dodelitvi podpore s strani Agencije za energijo ne more pripraviti pogodbe).

5. KORAK
Center za podpore pripravi 3 izvode pogodbe in jih podpisane s strani centra za podpore pošlje upravičencu. Če menite, da je odločba že postala dokončna, in v roku 15 dni ne prejmete pogodbe, prosimo pokličite 01 620 7655 ali pošljite e-pošto na naslov cp@borzen.si).

6. KORAK
Upravičenec podpiše vse izvode pogodb vključno s prilogami in dva izvoda po pošti vrne centru za podpore, enega pa zadrži. Proizvodna naprava je z vračilom podpisanih izvodov pogodbe centru za podpore uspešno uvrščena v podporno shemo.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si

Oglejte si postopek pridobivanja podpore