• engsl-SI
  • Iskalec

Višine podpor

OPOZORILO: Spodnje vsebine veljajo za naprave, za katere je bila skladno s 535. členom Energetskega zakona EZ-1 sklenjena pogodba o dostopu do elektroenergetskega omrežja (t.j. naprava priključena na elektroenergetsko omrežje) do 22. 9. 2014. Za naprave, ki vstopajo po razpisu, velja individualno določena cena – ponujena s strani investitorja na razpisu in potrjena z odločbo Agencije za energijo.

Višina podpore se določa na podlagi referenčnih stroškov posameznih proizvodnih naprav.

S pomočjo interaktivnega kalkulatorja za izračun višine podpor, lahko preverite tudi vpliv dodatkov ali odbitkov, ki jih v svoji odločbi o podpori določi Agencija za energijo.

Kot omenjeno je za nove naprave, ki vstopajo po razpisu, višina podpore določena individualno. Investitor na razpisu ponudi ceno. Od te se v primeru izbire obratovalne podpore vsako leto odšteje še tekoča referenčna cena elektrike, kot jo vsako leto objavi Agencija za energijo. Naprave po novem sistemu pa imajo v odločbi tudi fiksno opredeljeno zgornjo mejo proizvodnje, za katero se lahko na letni ravni podeli podpora. Podrobnosti lahko preberete v vzorcih pogodb

V pogodbah so razvidne tudi ostale omejitve izplačevanja skladno s predpisi, denimo: Udeležencem, ki proizvajajo elektriko v proizvodnih napravah z električno nazivno močjo nad 500 kW, obratovalna podpora ne pripada za obdobja dobave, ko so bile cene na slovenskem trgu za dan vnaprej (SIPX) negativne šest ali več zaporednih ur.     

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si