• engsl-SI
  • Iskalec

Sistem podpor (priklop pred 22. 9. 2014)

Pred sprejemom Energetskega zakona EZ-1 v letu 2014 se je podporna shema izvajala na nekoliko drugačen način kot se sedaj. Razlika je predvsem v tem, da so v prejšnji ureditvi naprave po izgradnji in ob izpolnjevanju pogojev pridobile podporo le z vlogo Agenciji za energijo, po uveljavitvi EZ-1 pa se podpora dodeljuje preko razpisov, kjer vsak prijavitelj ponudi svojo ceno, izbrani pa so le najugodnejši, skladno s kriteriji razpisa. EZ-1 je prinesel tudi nekatere druge spremembe, denimo nižje najvišje dovoljene inštalirane moči elektrarn, ki lahko pridobijo podporo. Naprave, ki so kot zadnje še lahko vstopile v sistem po prejšnjih pravilih so bile skladno s 535. členom Energetskega zakona EZ-1 tiste, kjer je bila sklenjena pogodba o dostopu do elektroenergetskega omrežja (t.j. naprava priključena na elektroenergetsko omrežje) do 22. 9. 2014.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si