• engsl-SI
  • Iskalec

Samooskrba z elektriko ("netmetering")

15. januarja 2016 je stopila v uporabo Uredba o samooskrbi z elektriko s katero se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoči samooskrbo z elektriko iz obnovljivih virov energije  na podlagi neto merjenja. 

Več informacij o postopkih priklopa naprav za samooskrbo, zahtevah in postopku sklenitve pogodbe lahko dobite v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21-ZSROVE), Pravilniku o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo.

Hkrati s obstoječo uredbo o samooskrbi (netmetering), je bila sprejeta tudi nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) ki naslavlja nov sistem samooskrbe brez neto merjenj. 

Za izvajanje samooskrbe (»net metering-a«) oziroma postopke priklopa so pristojni elektrooperaterji distribucijskega omrežja. Za več informacij v zvezi s postopkom priključitve elektrarne v okviru samooskrbe se obrnite na svojega elektrooperaterja (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Elektro Celje). Informacije glede postopkov pa dobite tudi na spletni strani SODO.

Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko si lahko ogledate na povezavi.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si