• engsl-SI
  • Iskalec

Obveščanje centra za podpore

Proizvajalec elektrike mora redno in takoj obveščati center za podpore o morebitnih spremembah pri proizvodnji elektrike, zlasti ob izpadih in načrtovanih ustavitvah. Na zahtevo centra za podpore mora predložiti načrt proizvodnje elektrike. Če proizvajalec elektrike ravna v nasprotju s tem odstavkom, lahko center za podpore začasno ustavi plačilo računov.

Proizvajalec elektrike mora o kakršni koli spremembi na merilnih mestih, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo in odločbi o dodelitvi podpore, takoj obvestiti izdajatelja potrdil o izvoru in center za podpore. Prav tako mora hraniti registracije meritev ter druga dokazila.

Dodatne določbe glede obveščanja so navedene v Pravilih za delovanje centra za podpore ter v vzorcih pogodb.