• engsl-SI
  • Iskalec

Prispevek za OVE in SPTE za fosilna goriva in daljinsko toploto

Dobavitelji fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem so zavezanci za obračunavanje in poročanje glede prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije centra za podpore. 

Dobavitelji fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem, ki so na podlagi 17. člena Zakona ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije  zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov, lahko s pomočjo spletnega portala  enostavno poročajo o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem za pretekli mesec.

Na portalu je mogoče pridobiti informacije o aktualni zakonodaji, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike ter druge novice vezane na to področje.

 

Vstop na spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije centra za podpore. 

 

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si