• engsl-SI
  • Iskalec

Seznami

Seznam prejemnikov podpor

 Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2023 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2023 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2023

   Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2022 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2022

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2022 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2022 

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2021 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2021

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2021 (.xls)

 Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2021

 Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2020 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2020

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2020 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2020

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2019

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2019 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2019

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2019 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2018

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2018 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2018

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2018 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2017

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2017 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2017

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2017 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2016

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2016 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2016

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2016 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2015

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2015 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2015

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2015 (.xls.)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2014

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2014 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2014

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2014 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2013

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2013 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2013

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2013 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2012 (.xls)

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2012

  Seznam prejemnikov podpor - stanje januar 2011

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2011

  Seznam prejemnikov podpor - stanje junij 2010

 

Prevzete naprave starega sistema podpor

  Prevzete naprave (star sistem) - 1.1.2009 - ELES

  Prevzete naprave (star sistem) - 1.1.2009 - SODO

  Šifrant virov - nov sistem podpor

  Šifrant virov - star sistem podpor