• engsl-SI
  • Iskalec

Ocena tržne vrednosti elektrike iz podporne sheme

Borzen v vlogi Centra za podpore je po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunal ocenjeno »tržno vrednost« proizvedene elektrike v podporni shemi za leta 2013, 2014, 2015 in 2016.

Ocena izhaja iz urnega profila proizvodnje posamezne tehnologije. Ker center za podpore ne razpolaga z urnimi meritvami za vse enote, je v oceno zajet le del enot, kjer so podatki v celoti na razpolago za omenjeno obdobje.

Dejanska proizvedena količina v posamezni uri se zmnoži z urno ceno slovenske borze elektrike BSP.

Letna vsota se nato deli z vsoto proizvedene elektrike v obdobju. Tako dobimo ocenjene (tehtane) vrednosti v EUR/MWh, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Zaradi omejenega nabora enot so tehnologije, kjer je število enot majhno (npr. vetrne elektrarne, elektrarne na lesno biomase) izključene, pri bioplinskih elektrarnah pa se ocena nanaša tako na bioplin iz biomase, kot tudi na elektrarne na deponijski plin in plin iz čistilnih naprav. Vključene vsote moči v obdobju so bile: do 7 MW pri bioplinskih elektrarnah, do 6 MW pri malih hidroelektrarnah, do 4 MW pri SPTE na fosilna goriva ter do 75 MW pri sončnih elektrarnah.

Povprečna urna cena na BSP znaša 43,18 EUR/MWh (2013), 40,43 EUR/MWh (2014), 41,41 EUR/MWh (2015) ter 35,62 EUR/MWh (2016)

 

Leto

Bioplinske elektrarne*

(v €/MWh)

Male hidroelektrarne

(v €/MWh)

SPTE

(v €/MWh)

Sončne elektrarne

(v €/MWh)

Povprečna urna cena na BSP

(v €/MWh)

2013 43,61 41,17 44,88 45,07 43,18
2014 40,86 39,79 40,77 41,64 40,43
2015 41,55 40,59 42,47 44,25 41,41
2016 36,21 34,46 38,46 36,29 35,62

 

Sorodna analiza za nemški trg je dostopna na povezavi:  https://www.netztransparenz.de/de/Marktwerte.htm