• engsl-SI
  • Iskalec

Dražbe

Prodaja elektrike iz Eko bilančne skupine

Podjetje Borzen, d.o.o. v funkciji Centra za podpore upravlja z elektriko iz proizvodnih naprav vključenih v podporno shemo, ki imajo kot vrsto podpore izbran zagotovljen odkup ter napravami, ki imajo sklenjeno Eko pogodbo ali PE-CP pogodbo. Za ta namen je Center za podpore ustanovil ločeno bilančno skupino – Eko skupino.

Skladno s Pravili za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in EZ-1, Uradni list RS št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo in 65/20)  ima Center za podpore to elektriko možnost prodati neposredno na trgu ali posredno na način, da Eko skupino v celoti prenese oz. uvrsti v bilančno skupino ali podskupino drugega člana bilančne sheme.

Začenši z letom 2016 se elektriko iz Eko skupine prodaja na posreden način. 

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2021

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. je v funkciji Centra za podpore skladno z 18. členom Pravil za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16) in Pravili za prenos Eko skupine Centra za podpore (»PAP«) za leto 2021 v četrtek, 22.10.2020, izvedel dražbo za prenos EKO skupine za leto 2021. Dražba je bila izvedena v sodelovanju z BSP preko trgovalne platforme EuroMarket. Na spodnji povezavi se nahajajo rezultati dražbe.

Rezultati

Rezultati dražbe za prenos EKO skupine za leto 2021

Dodatne informacije

Za informacije se lahko obrnete na spodnje kontakte:
e-pošta: avkcije@borzen.si
telefon: 01 620 7657     

Pretekle dražbe

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2020

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2019

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2018

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2017

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2016

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2015

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2014

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2013

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2012

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2011

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2010

 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si