• engsl-SI
  • Iskalec

Dražbe

Prodaja elektrike iz Eko bilančne skupine

Podjetje Borzen, d.o.o. v funkciji Centra za podpore upravlja z elektriko iz proizvodnih naprav vključenih v podporno shemo, ki imajo kot vrsto podpore izbran zagotovljen odkup ali napravami, ki imajo sklenjeno Eko pogodbo. Za ta namen je Center za podpore ustanovil ločeno bilančno skupino – Eko skupino.

Skladno s Pravili za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE) ima Center za podpore to elektriko možnost prodati neposredno na trgu ali posredno na način, da Eko skupino v celoti prenese oz. uvrsti v bilančno skupino ali podskupino drugega člana bilančne sheme.

Začenši z letom 2016 se elektriko iz Eko skupine prodaja na posreden način. 

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2023

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. v funkciji Centra za podpore skladno z 18. členom Pravil za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE) izdaja Pravila za prenos EKO skupine Centra za podpore (»PAP«) za leto 2023.

Proizvodne naprave vključenih v Eko skupino bodo v letu 2023 predvidoma proizvedle 97 GWh električne energije.

Dražba bo izvedena v sodelovanju z BSP v četrtek, 20. 10. 2022 ob 09:00, preko trgovalne platforme EuroMarket. Za dostop do trgovalne platforme potrebujejo uporabniki veljavno digitalno potrdilo.

Pravila

Pravila za prenos EKO skupine Centra za podpore za leto 2023

Obrazci za prijavo

Obrazec za prijavo na dražbo
Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe
Nepreklicno pooblastilo

Pomembni datumi

Zadnji rok za oddajo popolne prijave na dražbo: petek, 14. 10. 2022 do 16:00
Testiranje dostopa in predstavitev platforme EuroMarket: torek, 18. 10. 2022 od 10:00 do 11:00
Zadnji rok za posredovanje vprašanj: sreda, 19. 10. 2022 do 16:00
Datum dražbe: četrtek, 20. 10. 2022 ob 09:00

Dodatne informacije

Za informacije se lahko obrnete na spodnje kontakte:
e-pošta: avkcije@borzen.si
telefon: 01 620 7657     

Pretekle dražbe

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2022

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2021

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2020

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2019

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2018

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2017

  Rezultati dražbe za prenos Eko skupine za leto 2016

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2015

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2014

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2013

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2012

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2011

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2010

 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si