• engsl-SI
  • Iskalec

Dokumenti

Izračun višine podpor

  Izračuni višin podpor OVE/SPTE za leto 2020

  Interaktivni kalkulator za izračun višine podpor

  Višine podpor - zgodovina

Obrazci

  Obrazec za račun - POGODBA

  Obrazec za račun - Eko pogodba o vstopu v Eko skupino

  Obrazec za račun - PE-CP pogodba (prodaja elektrike za stare proizvodne naprave)

Vzorci pogodb

  Vzorci pogodb - vstop v podporno shemo po razpisu

  Vzorec pogodbe PE-CP (prodaja elektrike za stare proizvodne naprave)

  Vzorec Eko pogodbe (prodaja elektrike preko centra za podpore)

Informacije

  Seznam ponudnikov odkupa električne energije proizvedene iz OVE/SPTE

  Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko

  Pojasnila glede sprememb v Pravilih za delovanje centra za podpore

  Mnenje DURS glede statusa fizične osebe - proizvajalca električne energije

  Mnenje DURS glede statusa fizične osebe - proizvajalca električne energije - 2.del

  Financiranje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko 

  Cenik Operaterja trga

  Pregled podpore proizvodnji toplote iz obnovljivih virov energije

  Napovedovanje proizvodnje razpršenih virov energije

  Pomoč glede vstopa v shemo, menjav lastništva in vrste podpore

Dražbe

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2016

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2015

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2014

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2013

  Rezultati dražbe za prodajo električne energije 2012

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2011

  Rezultati dražbe za prodajo električno energijo 2010