• engsl-SI
  • Iskalec

Natečaji iz področja trajnostne energije

Borzen že vrsto let izvaja različne natečaje, predvsem za mlade, s katerimi želimo spodbuditi večje zavedanje o pomembnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 

Izkušnje natečajev so izredno pozitivne in kažejo, da so mladi vedno bolj seznanjeni s konkretnimi izzivi trajnostne energetike ter se želijo vanje proaktivno vključevati, potrebujejo pa, da jim damo priložnost in slišimo njihov glas.