• engsl-SI
  • Iskalec

STROKOVNO SREČANJE: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Konference že vrsto let potekajo v mesecu septembru in so namenjene vsem, ki so vpeti v lokalno trajnostno energetiko. 

Pretekle konference: