• engsl-SI
  • Iskalec

Knjige

Z namenom ozaveščanja o obnovljivih virih energije smo izdali strokovno monografijo z naslovom Obnovljivi viri energije v Sloveniji: Prerez časa in prostora. Knjiga predstavlja edinstveno tovrstno delo in vsebinsko pokriva obnovljive vire energije v naši državi s pogledom v preteklost, sedanjost in prihodnost, ter na ta način zapolnjuje vrzel v našem knjižnem prostoru. Ponaša se s številni sodelujočimi avtorji, ki so priznani strokovnjaki na energetskem področju. Knjiga je bila v tiskani različici brezplačno posredovana in uvrščena na knjižne police vseh večjih slovenskih knjižnic, dostopna pa je tudi na povezavi.

Knjigi na pot:

»Knjiga, ki je zasnovana kot zbornik, predstavlja splet različnih pogledov, ki pa vendarle vodijo v precej enotno zgodbo slovenske energetske prihodnosti, ki bo brez dvoma močno zaznamovana z obnovljivimi viri energije (OVE). To dejstvo je odločilno za nadaljnji razvoj in kakovosten obstoj našega elektroenergetskega sistema, na katerega je potrebno gledati kot na celoto, sestavljeno iz različnih segmentov, ki so med seboj neločljivo povezani. Vsak sistem pa je pregovorno močan toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen. Pri stremenju k čim večjemu deležu OVE se moramo torej zavedati tudi njihovih pomanjkljivosti. Enostranski pogled je namreč škodljiv. Tako apologetski, ki nekritično sanja o skorajšnji preskrbi le iz OVE, kot tak, ki vnaprej zavrača OVE in preveč poudarja le negativne plati njihovega vključevanja v omrežje. Trajnostni pristop zahteva tehtanje prednosti in slabosti, po možnosti s pogledom čim dlje vnaprej.«