• engsl-SI
  • Iskalec

Borzen kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost centra za podpore, skladno z energetsko zakonodajo izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Tako smo zasnovali blagovno znamko TRAJNOSTNA ENERGIJA, v okviru katere izvajamo vrsto aktivnosti z omenjenega področja.