• engsl-SI
 • Iskalec

Delavnica: Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah

12. februarja 2024 je v organizaciji družbe Borzen v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo potekala praktična delavnica z naslovom »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«, kjer smo lahko slišali številne odgovore na vprašanja o načrtovanju in možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn ter postopkih pridobivanja dovoljenj.

Razpravljali in obravnavali smo tematike, povezane z načrtovanjem in izvedbo investicij v obnovljive vire energije, vse od postopkov, financiranja, urejanja dokumentacije in pridobivanja dovoljenj, do tega, kam se lahko obrnete po strokovno pomoč. Predstavljen je bil tudi praktičen primer postavitve sončnih elektrarn, povezanih v energetsko skupnost, po modelu projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj (DFBOT) »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«.

 

Oglejte si prezantacije predavateljev.

 

Program:

8.30 – 9.00

 Registracija udeležencev

9.00 – 9.20

 Sofinanciranje javnih projektov postavitve sončnih elektrarn iz virov EU, Klemen Košir, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Urad za spodbujanje zelenega prehoda

9.20 – 9.30

 Predstavitev vloge Borzena na projektih postavitve sončnih elektrarn, Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o.

9.30 – 9.50

 Izhodišča in cilji projekta »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«, Petra Šeme, Mestna občina Ljubljana

9.50 – 10.10

 Pomen načrtovanja in priprave projekta s tehničnega in vsebinskega vidika, Marko Umberger, UM SVETOVANJE

10.10 – 10.30

 Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju tehničnih zahtev projekta, Marko Hočevar, Mestna občina Kranj

10.30 – 11.00

 Odmor za kavo

11.00 – 11.20

 Izračun ekonomike projekta z vidika javnega partnerja, mag. Dejan Podhraški, ROC d.o.o.

11.20 – 11.40

 Tveganja povezana z izvajanjem skupnostne samooskrbe z električno energijo na podlagi priključne sheme PS.3.B, Jan Zakrajšek, ENERGETIKA LJUBLJANA

11.40 – 12.00

 Pravne dileme in pasti izvedbe projekta v fazi izvedbe investicije in v fazi izvajanja storitev samooskrbe, dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

12.00. – 12.20

 Izzivi pri projektu postavitve sončne elektrarne: obračun in zanesljivost dobave električne energije, prof. dr. Andrej Gubina, Fakulteta za elektrotehniko

12.20 – 12.40

 Primeri dobrih praks za skupnostno samooskrbo, Rajko Leban, GOLEA

12.40 – 13.00

 Vprašanja in odgovori

13.00 – 14.00

 Priložnost za neformalno izmenjavo mnenj ob kosilu

 

Govorci:

 • Klemen Košir, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Urad za spodbujanje zelenega prehoda
 • Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o. 
 • Petra Šeme, Mestna občina Ljubljana
 • prof. dr. Andrej Gubina, Fakulteta za elektrotehniko
 • Marko Umberger, UM SVETOVANJE, tehnično svetovanje, d.o.o. 
 • Marko Hočevar, Mestna občina Kranj 
 • mag. Dejan Podhraški, ROC d.o.o.
 • Jan Zakrajšek, ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. 
 • dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo 
 • Rajko Leban, GOLEA

Moderator: dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo