• engsl-SI
  • Iskalec

Borzenova kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen kontaktne točke je ponuditi informacije v povezavi z obnovljivimi viri ter tako pospešiti investicije na področju obnovljivih virov energije.

Kontaktna točka usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore za:

  proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;

  proizvodnjo toplote za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije;

  proizvodnjo plinastih goriv, vključno z vodikom, iz obnovljivih virov energije;

  proizvodnjo pogonskih tekočih in plinastih biogoriv;

  proizvodnjo drugih tekočih biogoriv;

  soproizvodnjo z visokim izkoristkom;

  uporabo odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja;

  hranilnike električne energije, povezane z izgradnjo proizvodne naprave.

 

Kot odlično pomoč smo za vas pripravili pregleden Priročnik, kjer najdete informacije o:

  vrstah proizvodnih virov in tehnologijah;

  postopkih za umestitev, izgradnjo, priključitev na omrežje in obratovanje;

  priključevanju proizvodnih naprav;

  pravno organizacijskih statusih in davčno-finančnih vidikih;

  manjših, samooskrbnih in večjih napravah:

  obnovah in rekonstrukcijah;

  financiranju, prodaji energije in podporah.

 

Oglejte si korake od umestitve naprave, njene izgradnje, priključitve na omrežje do obratovanja:

 

 

od ponedeljka do četrtka med 12h in 14h

01/620 7602

 kontaktna.tocka@borzen.si 

 

Borzen je vzpostavil kontaktno točko za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije skladno z Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Imate dodatna vprašanja o obnovljivih viri energije in učinkoviti rabi energije? Vabljeni k odkrivanju zanimivih vsebin na našem portalu www.trajnostnaenergija.si

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je v Sloveniji v letu 2020 znašal 25 odstotkov. Naša država pa ima zastavljen krovni nacionalni cilj do leta 2030 doseči najmanj 27 odstotni delež OVE v končni bruto rabi energije.

Ključna zakonodaja in uporabne povezave

 

V tem trenutku gre za prvo fazo nudenje storitve v okviru kontaktne točke, zato oddaja prijav skladno s 5.členom Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ni mogoča.