• engsl-SI
  • Iskalec

Projekt FARCROSS

Projekt FARCROSS (FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation) je bil uspešen na H2020 razpisu LC-SC3-2018-2019-2020 (Builidng a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy). Konzorcij 30 podjetij, v katerem sodeluje tudi Borzen, vodi grška družba Ubitech.

Temeljni namen projekta je optimizacija izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi). Za dosego ciljev na področju energetike mora namreč EU oblikovati čim bolje delujoči notranji trg, ena glavnih ovir pa so neoptimalne čezmejne povezave. Večji trg olajša konkurenco ter izboljša varnost oskrbe, saj med drugim olajša vključevanje obnovljivih virov energije v sistem. V ta namen bi morala čezmejna elektroenergetska infrastruktura delovati podobno kot notranja, medtem ko v praksi pogosto temu ni tako (npr. spreminjanje dodeljenih čezmejnih zmogljivosti zaradi internih težav na omrežju). Projekt FARCROSS bo k temu pristopil tako s stališča razvoja novih strojnih in programskih rešitev, ki bi omogočila boljšo izrabo infrastrukture, kot tudi preko pregleda morebitnih ovir v regulativi.

Projekt je prejel sredstva iz razvojnega in inovativnega programa Evropske unije Obzorje 2020 (Horizon 2020) na podlagi Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 864274; številka razpisa LC-SC3-ES-2-2019.

Projekt se je začel s 1. 10. 2019, trajal pa bo 48 mesecev.

Več informacij najdete tudi na https://farcross.eu/