• engsl-SI
  • Iskalec

Storitev RRM - REMIT

NUDIMO: za vse udeležence trga z elektriko in plinom nudimo storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT).

 

STORITEV ZAJEMA

   Poročanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP - Southpool

   Priprava in posredovanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP -          Southpool  tretjim RRM

   Poročanje bilateralno sklenjenih poslov na energetskem trgu

   Poročanje pogodb o prenosu električne energije ali zemeljskega plina v Uniji med                  dvema ali več lokacijami ali območij.

SLOVENSKA BORZA Z ELEKTRIKO (BSP) : BSP Energetska Borza d.o.o. je Borzenu zaupala izvajanje poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z REMIT. S tem Borzen vsem članom borze zagotavlja enostavno poročanje o ponudbah in sklenjenih poslih na borzi.

 

ZAKAJ IZBRATI BORZEN/PREDNOSTI SODELOVANJA Z NAMI

   Zagotovimo izpolnjevanje vaših zakonskih obvez

   Enostavna in pregledna aplikacija, dosegljiva 24/7

   Borzen je registriran pri ACER

   Podpora in pomoč uporabnikom

   Zadovoljni naročniki