• engsl-SI
  • Iskalec

O REMIT

Evropska komisija je konec leta 2011 sprejela Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT), ki v EU vpeljuje nov koncept nadzora evropskega trga z električno energijo in plinom z namenom povečanja njegove transparentnosti in integritete, kar izvaja ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Zaradi velikega števila tržnih udeležencev, ki so zavezani k poročanju, je ACER predvidel funkcijo agregatorjev poročanja. RRM (»Registered Reporting Mechanism«) je tako funkcija, ki jo opravlja pravna oseba in lahko agregira poročanje več posameznih poročevalcev.

Na podlagi 8. člena uredbe REMIT je evropska komisija 17. decembra 2014 sprejela izvedbeni akt, ki bolj natančno določa obveznosti določenih z REMIT.


Zanimive povezave:

  ACER REMIT portal

  Registracija tržnih udeležencev pri Agenciji za energijo

 

KDO SO ZAVEZANCI ZA POROČANJE

Udeleženci trga, kar pomeni vse osebe , vključno s sistemskimi operatorji, ki so vključeni v transakcije, vključno z nalogi za trgovanje, na enem ali večjem številu energetskih trgov