• engsl-SI
  • Iskalec

Kontakt

Komuniciranje z mediji

Zavedamo se pomembnosti vzpostavljanja in ohranjanja korektnih, odprtih in vzajemnih odnosov. S skrbjo za redno objavljanje poročil organizatorja trga, odzivanjem na vprašanja in povabila k intervjujem, obveščanjem o pomembnejših dogodkih pri poslovanju našega podjetja, si prizadevamo ustvariti čim boljše odnose za komuniciranje z mediji, ki spremljajo in so povezani s poslovanjem našega podjetja.

Odnosi z javnostmi

Eva Činkole Kristan
eva.cinkole@borzen.si
T: 01 620 76 05