• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Specifični ukrepi upravljanja z energijo v zgradbah

O tem kako lahko s specifičnimi ukrepi učinkovito upravljamo z energijo v zgradbah, je tekla beseda na včerajšnjem spletnem seminarju, ki ga je organiziral Borzen in je bil v prvi vrsti namenjen upravnikom zgradb. Kot eden izmed pomembnejših ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v stavbah, je bilo izpostavljeno prezračevanje, ki je specifično za posamezne vrste zgradb. Smotrna uporaba raznovrstnih načinov prezračevanja –  naravno prezračevanje, ventilacijsko prezračevanje brez r...
Več

Družba E3 ostaja v bilančni shemi

Družba E 3, d.o.o. s 1. januarjem 2022 ohranja članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini PETROL d.d., Ljubljana. Seznam aktualnih članov pa je v vsakem trenutku dostopen na povezavi. 
Več

Izdana Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 184/2021. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa, da se sredstva za izvajanje programov podpor zagotavljajo s prispevkom za zagotavljanje podpor električni energiji iz obnovljivih virov (OVE) in sop...
Več

Za energetsko učinkovitost v stavbah so potrebni investicijski ukrepi

O tem, da so za energetsko učinkovitost v stavbah potrebni investicijski ukrepi je tekla beseda na spletnem seminarju o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki ga je organiziral Borzen. Investicijski ukrepi, kot so obnova ovoja, stavbnega pohištva, strehe, ogrevalnega sistema in tako dalje so v primeru javnega sektorja vezani na sredstva države oziroma občine. To so veliki projekti, ki zahtevajo temeljit pregled tako stavbe in pripravo dokumentacije, kot načrtovanje in projektiranje o...
Več

Webinar: Upravljanje z energijo v šolskem sektorju

O priložnostih in izzivih upravljanja z energijo v šolskem sektorju je tekla beseda na četrtkovem webinarju, ki ga je organiziral Borzen. Širok krog različnih deležnikov v šolah na dnevni ravni z upravlja z energijo, pri tem pa so investitorji običajno občine oziroma država, ne uporabniki neposredno. Pri tem v praksi nemalokrat prihaja do težav v izvajanju novih protokolov oziroma sami uporabi novih energetskih sistemov. Pomembno je, da so prav vsi zaposleni v šolstvu ustrezno inform...
Več

Agencija za energijo izbrala 41 projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je zaključila deveti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Do roka za oddajo prijav je prispelo 48 prijav proizvodnih naprav s skupno nazivno električno močjo 39,9 MW. Izbranih je bilo 41 projektov s skupno nazivno električno močjo 36,9 MW. Več informacij na spletni strani Agencije za energijo.
Več

Družba ENOS, d.d. vstopa v bilančno shemo

S 16. 11. 2021 v bilančno shemo vstopa družba ENOS, d.d., kot odgovorni bilančne skupine. Trenutno je na seznamu bilančne sheme v Sloveniji 62 članov. Seznam je dostopen na povezavi.
Več

Podporna shema OVE in SPTE v prvih devetih mesecih leta

Konec septembra je podporna shema za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije v Sloveniji obsegala 3.840 enot s skupno nazivno močjo 415 MW. V tem obdobju je bilo izplačano za približno 2,6 odstotka več podpor kot v enakem obdobju lanskega leta, ob tem pa je bilo proizvedene tudi za 4,2 odstotka več električen energije. Povprečna višina izplačane podpore je znašala 137,4 EUR/MWh, kar je malce nižje od povprečne izplačane...
Več
Page 1 of 62FirstPrevious[1]2345NextLast