• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzen skupaj s partnerji postavlja prvo energetsko obarvano igrišče v Kopru

Ob robu novega urbanega parka ob Semedelski promenadi bo v naslednjih tednih zraslo prvo energetsko obarvano igrišče v Kopru. Namenjeno bo predvsem najmlajšim, ki bodo lahko na zabaven način spoznavali, kako lahko vsak izmed nas proizvaja energijo in kako lahko prispeva k njeni bolj učinkoviti izrabi. Družbeno odgovorni projekt je zasnoval Borzen, slovenski operater trga z elektriko v želji po spodbujanju k bolj trajnostni izrabi virov in učinkovitejši rabi energije. Osem energetsko ob...
Več

Znani zmagovalci Borzenovega natečaja TRAJNOSTNA ENERGIJA 020

  Tudi letos je Borzen v okviru svoje blagovne znamke Trajnostna energija razpisal že svoj četrti tradicionalni natečaj, namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom. Tokrat so mladi na njem sodelovali z izdelavo maskote oziroma lika, ki je moral podati trajnostno naravnano sporočilo oziroma poslanstvo, s  katerim je ljudi spodbudil k učinkovitejšemu ravnanju z viri in energije ter odgovornemu ravnanju z  okoljem. Maskote oziroma like pa so morali sodelujoči razstaviti ...
Več

Agencija za energijo je objavila osmi javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila že osmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Na javnem pozivu so na voljo sredstva v obsegu 10 milijonov evrov, kot je opredeljeno v Načrtu za izvajanje podporne sheme OVE in SPTE za leto 2020 (Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2019). Sredstva so namenjena investitorjem za ...
Več

Neodvisni agregator na slovenskem trgu z elektriko

Neodvisni agregator na trgu z električno energijo naj bi bil udeleženec na trgu, ki opravlja dejavnosti agregiranja in ni povezan z dobaviteljem odjemalca in dejansko izhaja iz zakonodajnega paketa Čista energija za vse Evropejce (t.i. CEP paket). V slovenski strokovni javnosti so in še potekajo diskusije glede načina vpeljave tovrstnega subjekta v naš model trga z elektriko. Za vse zainteresirane je strnjena analiza teh diskusij podana v dokumentu Začetni predlog modela neodvisne agregac...
Več

IPET z novim vodstvom

Vodja razvoja v družbi Borzen, David Copič, je bil danes izvoljen na mesto podpredsednika Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije. Pozicijo bo skupaj z novim predsednikom IPET, Borutom Jerebom iz Petrola ter podpredsednikom Janezom Stergarjem iz Agencije za energijo, nastopil s 1. januarjem 2021. Sekcija se ukvarja predvsem z učinkovito izmenjavo podatkov na energetskih trgih, Borzen pa je kot eden izmed ustanovnih članov, v IPET-u bil zelo...
Več

Projekt FARCROSS uspešno predstavljen na spletni delavnici H2020 Transmisson Grids projects

V začetku decembra je bila izvedena spletna delavnica H2020 Transmisson Grids projects, v okviru katere je bil uspešno predstavljen tudi projekt FARCROSS (FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), kjer sodeluje tudi Borzen. Temeljni namen projekta je optimizacija izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi). Več informacij na...
Več

Borzenove spletne delavnice Upravljanje z energijo v javnem sektorju uspešne

O tem, da je učinkovito upravljanje z energijo ključnega pomena za razogljičenje družbe, pri čemer pa svoj del nujno mora odigrati tudi javni sektor, je tekla beseda na seriji spletnih seminarjev, ki jih priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija. Preko 300 udeležencev se je v preteklih tednih podrobneje seznanilo z upravljanjem z energijo v različnih segmentih.Na petih zaporednih spletnih seminarjih so spoznali smernice za upra...
Več

Razpisujemo prosto delovno mesto pomočnika direktorja

V svojo sredino vabimo strokovno, izkušeno in zanesljivo osebo, ki si želi novih izzivov na področju energetike, da se nam pridruži kot: Pomočnik direktorja ž/m Iščemo nekoga, ki bo: pomagal direktorju družbe pri vodenju in upravljanju družbe – zlasti pri ključnih poslovnih, organizacijskih, procesnih, tehnoloških in kadrovskih ciljih družbe, skladno s strateškimi usmeritvami; koordiniral aktivnosti med organizacijskimi enotami; skrbel za zakonitost in smotrnost poslovanja ...
Več

Objavljamo razpis za delovno mesto svetovalca direktorja

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, izkušeno, zanesljivo ter energično osebo, da se nam pridruži kot: Svetovalec direktorja ž/m Iščemo nekoga, ki bo:         svetoval na področju organiziranja in nadzora delovanja družbe;         pomagal pri organizaciji in usklajevanju dejavnosti in poslovnih procesov;         svetoval poslovodstvu in vodilnim delavcem;         skrbel za razvoj in uvajanje novih produktov...
Več