• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Objavljamo ključne informacije pri poslovanju v podporni shemi

Za vse udeležence podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje toplote in električne energije smo v pomoč pri poslovanju v podporni shemi pripravili skupek ključnih informacij glede vstopa v shemo in menjav lastništva ter vrste podpore. Dokument je dostopen na povezavi.
Več

Novi članici bilančne sheme

Z današnjim dnem sta v bilančno shemo vstopili podjetji UNITRADING ENERGIA S.R.L. in VERBUND Trading GmbH. V bilančni shemi je tako 55 bilančnih skupin in 21 bilančnih podskupin.
Več

Na slovenskem izravnalnem trgu sklenjenih že 1000 poslov

Na slovenskem izravnalnem trgu z elektriko je bilo, od vzpostavitve trga v oktobru 2012 do danes, sklenjenih že 1.000 poslov v skupni količini 126.917 MWh. Od tega je 26.099 MWh predstavljalo nakup izravnalne energije, 100.818 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani Sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največ poslov, in sicer 446, je bilo sklenjenih z blok produkti v skupni količini 100.529 MWh, najmanj pa jih je bilo sklenjenih s 15 - minutnimi produkti v skupni količini 2.989 M...
Več

Na voljo Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore

Borzen je v vlogi Centra za podpore pripravil Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore. Vse zavezance naprošamo, da izpolnjen obrazec posredujejo na elektronski naslov zavezanci@borzen.si ter ga podpisanega po pošti pošljejo na naslov Borzen, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Obrazec je skladen s predhodno objavljenimi  Navodili Centra za podpore o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote i...
Več

Objavljamo Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv

Borzen kot izvajalec dejavnosti Centra za podpore objavlja Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv. Omenjena Navodila so bila izdana na podlagi četrtega člena 12. odstavka Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) in v povezavi z danes objavljenim...
Več

Danes sta Borzen, slovenski operater trga z elektriko, in COTEE, črnogorski operater trga z elektriko, v Podgorici podpisala memorandum o sodelovanju.

Memorandum med drugim temelji na vzpostavitvi prenosa znanj, dobrih praks in izkušenj na področju energetskih trgov, tako v smislu tehničnih, pravnih kot tudi specifičnih strokovnih rešitev. Poudarek je na vzajemnem sodelovanju na področju razvoja in raziskav na energetskih trgih. Mag. Karlo Peršolja, direktor Borzena, je ob tem povedal: »Povezovanje in sodelovanje je ključno za rast in razvoj energetike, slednje pa neločljivo povezano s cilji trajnostne strategije, ki jo zasledujemo v ...
Več

Pričetek javne obravnave predloga novih Pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen je kot operater trga z elektriko na podlagi novega Energetskega zakona pripravil osnutek Pravil za delovanje trga z elektriko. Zaradi potreb na trgu, ki izhajajo iz določil novega Energetskega zakona o menjavi dobavitelja v 21 dneh, je Borzen, v želji po čimprejšnji uveljavitvi novih aktov, pripravil osnutek novih Pravil v najkrajšem možnem času. Vse zainteresirane vabimo, da v okviru javne obravnave, ki bo potekala med 23. majem in 13. junijem 2014, podajo svoje predloge in pripom...
Več