• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog. Več na povezavi
Več

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011. Povzemamo ključna dejstva, ki kažejo pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter v visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije.
Več

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) objavila Poročilo o delovanju za leto 2011

ekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET), v kateri aktivno sodeluje tudi Borzen, je ključne rezultate uspešnega delovanja v preteklem letu strnila v Poročilu ter ga objavila na svoji spletni strani. V letu 2011 so se odvijale mnoge aktivnosti, ki vse zasledujejo skupni cilj - vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu. K zasledovanju tega cilja pa zdaj stremi že 17 članov Sekcije.
Več

Izdan priročnik "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije"

Borzen in SODO sta izdala trejo posodobljeno verzijo priročnika "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije", s katero želita vsem potencialnim investitorjem olajšati dostop do relevantnih informacij.
Več