• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

V veljavo stopila Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Z 8. avgustom je v veljavo stopila Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki iz nabora dovoljenih dopolnilnih dejavnosti izvzema dopolnilno dejavnost pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov, t.j. vodni, vetrni in sončni vir. Skladno z uredbo se dejavnost pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov tolmači kot pridobitna dejavnost, zaradi česar je potrebno ustrezno urediti pravni status. Opozarjamo, da pri urejanju novega statusa pazite na davčne vidike ter more...
Več

Prenovljeno spletno mesto družbe Borzen

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani družbe Borzen. Z novimi, interaktivnejšimi vsebinami vas vabimo k ogledu in branju o trgu z elektriko, podporni shemi za zeleno energijo, učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije.  
Več

Nadzorni svet imenoval direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen je zaključil postopek izbora za direktorja družbe Borzen. Člani nadzornega sveta so na včerajšnji seji na mesto direktorja ponovno imenovali mag. Karla Peršoljo, dosedanjega direktorja družbe, in sicer za mandatno obdobje petih let.
Več

Borzen prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje

Borzen je v mesecu juliju prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje, na kar smo izredno ponosni. V okviru certifikata je bil sprejet nabor ukrepov, ki predstavljajo osnovo pri usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih na Borzenu. S tem smo naredili še en pomemben korak na poti večje družbene odgovornosti naše družbe.
Več

Delovanje podporne sheme v prvi polovici leta 2014

V prvi polovici leta je v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije vstopilo 123 novih elektrarn. Skupno  je podporna shema konec meseca junija 2014 štela  3700 enot, s skupno nazivno močjo 511MW. Podrobnejše informacije so na voljo v obdobnem poročilu ter na povezavi.
Več

Sprememba višine podpore za SPTE enote na fosilna goriva

Borzen obvešča udeležence podporne sheme in vso ostalo zainteresirano javnost, da je Agencija za energijo zaradi spremembe referenčne cene zemeljskega plina na svoji spletni strani objavila Spremembo Napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2014. Sprememba se nanaša na referenčno ceno zemeljskega plina, ki od 1. 7. 2014 znaša  0,3570 EUR/Sm3. Spremenljivi del referenčnih stroškov se ...
Več

V bilančno shemo danes vstopil Gepolin

Z današnjim dnem je v bilančno shemo vstopila nova bilančna skupina - Geoplin d.o.o. Trenutno bilančna shema šteje 56 bilančnih skupin in 21 bilančnih podskupin.
Več

Nov spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji zelene energije

Obveščamo vas, da je spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore dostopen na naslovu http://prispevek.borzen.si/ Registrirani zavezanci boste poverilnice prejeli na posredovane kontakte. Za enkrat je mogoče le poročanje o višini mesečnega prispevka, o možnostih letnega poročanja boste obveščeni ob nadgradnji aplikacije. Zavezan...
Več