• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Pregled delovanja trga z elektriko v letu 2014

Leto 2014 je na slovenskem trgu z elektriko zaznamovalo največje število udeležencev na trgu v zgodovini slovenskega trga, saj smo v bilančni shemi zabeležili kar 77 članov. Slovenija je bila neto uvoznik električne energije v višini 347.045 MWh, zelo živahno pa je bilo tudi dogajanje na izravnalnem trgu, kjer je bilo v preteklem letu sklenjenih kar 954 poslov. Več informacij je dostopnih v dokumentu Pregled delovanja trga z elektriko v letu 2014.
Več

Pregled delovanja podporne sheme za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in električne energije v letu 2014

Podporna shema je v letu 2014 štela že 3.767 enot, s skupno nazivno močjo 516.066 kW. V preteklem letu je v podporno shemo vstopilo 205 novih elektrarn, s skupno močjo 23.942 kW. Trend višanja izplačil podpor se je nadaljeval tudi v letu 2014, kjer je skupna količina proizvedene električne energije za 13 % večja glede na proizvodnjo v letu 2013; ob tem pa je bilo izplačanih tudi za približno 10 % več podpor. V primerjavi z letom 2013 ne beležimo bistvenih sprememb glede na deleže p...
Več

Dnevna objava napovedi za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Na Borzenu smo razvili več modelov napovedovanja proizvodnje električne energije za različne vrste tehnologije proizvodnje iz obnovljivih virov energije. Ker želimo te pomembne informacije deliti z javnostjo, smo na naši spletni strani pričeli z objavo napovedi za proizvodnjo električne energije za tekoči in naslednji dan, in sicer ločeno za proizvodnjo malih hidroelektrarn, sončnih elektrarn in vetrnih elektrarn. Omenjene napovedi so prikazane v interaktivnem grafikonu, ki omogoča og...
Več

V letošnjem januarju na izravnalnem trgu beležimo največjo skupno mesečno količino poslov od odprtja izravnalnega trga

Januarja 2015 je bilo na izravnalnem trgu z električno energijo sklenjenih 260 poslov v skupni količini 18.602,5 MWh, kar predstavlja največjo skupno mesečno količino od odprtja izravnalnega trga. Od tega je 16.477,5 MWh predstavljalo nakup izravnalne energije, 2.125 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največ, 155 poslov, je bilo sklenjenih z urnimi produkti, največji obseg poslov pa je bil sklenjen z blok produkti v skupni količini 11.410 MWh. 
Več

Sprememba urnika na izravnalnem trgu z elektriko

Z 10. februarjem 2015 na izravnalnem trgu z elektriko prične veljati nov urnik trgovanja. Možnost vnosa ponudb za naslednji dan se tako iz 11:00 ure, prestavi na 15:00 uro. Sprememba urnika je povezana s projektom spajanja trgov na italijanskih mejah (IBWT projekt). Od 10. februarja 2015 dalje bo namreč, v povezavi z omenjenim projektom, tudi energetska borza BSP spremenila rok za zbiranje ponudb (angl. »gate closure time«) pri trgovanju za dan vnaprej, in sicer na 12:00 uro. Zaradi uskladit...
Več

Sprememba rokov za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v primeru neuspelega večstranskega spajanja trgov (IBWT) oziroma bilateralnega spajanja trgov

V povezavi s projektom spajanja trgov na italijanskih mejah (IBWT projekt) energetska borza BSP z 10. februarjem 2015 spreminja rok za zbiranje ponudb (angl. »gate closure time«) pri trgovanju za dan vnaprej na 12:00 uro. V primeru sistemskih ali človeških napak, ki bi vodile v prekinitev spajanja trgov in posledično do zamika rokov za objavo rezultatov, bi časovni roki za objavo rezultatov posegali v trenutno veljaven urnik za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi. V ta namen obja...
Več

Novi akterji na slovenskem trgu z elektriko

S 1. februarjem 2015 je v bilančno shemo vstopila družba LOGO ENERGIJA d.o.o., ki deluje kot bilančna podskupina v bilančni skupini družbe ENERGENTI PLUS d.o.o. danes, 2. februarja pa je v bilančno shemo vstopila družba Duferco Energia S.p.A., Genova, Italija. Celoten seznam članov bilančne sheme je dostopen na povezavi.  
Več