• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Nove tehnologije razvite v sklopu projekta Farcross v podporo zagotavljanju zanesljivosti dobave v primeru vojne v Ukrajini

16. marca 2022 je bila izvedena uspešna sinhronizacija evropskega celinskega elektroenergetskega sistema z ukrajinskim in moldavijskim omrežjem. Namen sinhronizacije je podpora državi, ki jo nujno potrebuje. Vendar pa imajo tovrstne prilagoditve lahko negativen vpliv na elektroenergetske sisteme sosednjih držav. Projekt FARCROSS, pri katerem sodeluje tudi Borzen, se ukvarja s strojno in programsko opremo za izboljšanje čezmejnih zmogljivosti za pretok električne energije, ki bi lahko že...
Več

Borzen bo izvajal razpise za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu

Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Borzen, slovenski operater trga z elektriko in nosilec centra za podpore za energijo iz zelenih virov, podpisali pogodbo o spodbujanju okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu. Razpise za omenjene spodbude bo še v tem letu razpisal Borzen. Za sofinanciranje nakupa ali predelave tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem...
Več

Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Ste ali pa še boste napisali magistrsko delo na temo trajnostne energije ali pa poznate koga, ki ga bo oziroma je?Prijavite se na natečaj za najboljše magistrsko delo, ki ga organizira Borzen, power market operator. Zmagovalca čaka privlačna nagrada v višini 3.000 EUR, prijave pa so mogoče do konca meseca junija 2022.Vse informacije in prijave najdete na portalu Trajnostna energija 
Več

10 let preglednosti evropskega energetskega trga – kako naprej?

O preglednosti na trgu z elektriko, tako izkušnjah kot pogledu naprej, v prispevku za Naš stik piše vodja službe za nadzor in preglednost trgov na Borzenu, mag. Jasmina Bajec Omahen. Borzen namreč v funkciji RRM (Registered Reporting Mechanism) že vse od začetka izvaja poročanje za slovenske in tuje tržne udeležence. Podrobneje: Lani je minilo 10 let od uveljavitve t.i. “REMIT uredbe” – uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, ki umešča ACER kot kl...
Več

Iščemo študenta/dijaka (Ž/M) za pomoč v IT-ju

Iščemo dijaka/dijakinjo srednje šole ali študenta/študentko tehnične smeri informatika oz. druge ustrezne smeri za občasno delo in pomoč v službi za informacijsko tehnologijo. Delo večinoma poteka v dopoldanskem času na lokaciji družbe Borzen v Ljubljani, v ocenjenem obsegu približno 100 ur na mesec. Od kandidata/ke pričakujejo: osnovno poznavanje Windows in Windows Server operacijskih sistemov, osnovno poznavanje Aktivnega Imenika in domenskega omrežja, osnovno poznavanje M...
Več

Na Dnevih energetikov tudi predstavnik Borzena

Borut Žnidarič, vodja službe za okoljske mehanizme na Borzenu, je na na konferenci Dnevi energetikov, govoril o vplivu razpršenih obnovljivih virov energije na trg in njegove deležnike: »Sama postavitev OVE virov v sistem še ne pomeni nujno uspešne zelene tranzicije.  Glavni izziv zelene tranzicije postaja prilagoditev celotnega ekosistema na spremembo načina oskrbe z električno energijo, saj se s povečevanjem vpliva razpršenih virov odmikamo od lahko napovedljivih virov s stalno proi...
Več

Na platformi operaterja trga za izravnalno energijo za 36 odstotkov manj sklenjenih poslov

V prvem trimesečju leta 2022 je bilo na platformi operaterja trga za izravnalno energijo sklenjenih 418 poslov v skupni količini 8.592,75 MWh. Od tega je 5.963,75 MWh predstavljalo nakup izravnalne energije, 2.629,00 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največ, 269 poslov je bilo sklenjenih z urnimi produkti, v skupni količini 7.334,00 MWh. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 se je količina zmanjšala za dobrih 34 odstotkov, število p...
Več

Nižja proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn za 48 odstotkov, uvozna odvisnost večja za 139 odstotkov

V prvem trimesečju letošnjega leta je bilo evidentiranih 24.352 zaprtih pogodb in obratovalnih pogodb v skupni količini 21.077 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 2.800 pogodb v skupni količini 5.228 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 2.784 GWh in je bil za 30 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski meji za 123 odstotkov in na italijanski meji za 174 odstotkov. Na hrvaški m...
Več

Borzen ponosni podpornik 24. Dnevov energetikov

11. in 12. aprila bo v Portorožu potekala konferenca Dnevi energetikov, katere ponosni podpornik je tudi Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Ob tem je direktor Borzena, Martin Bratanič poudaril: »»Borzen je kot slovenski operater trga z elektriko eden izmed pomembnih členov v verigi zagotavljanja električne energije končnim odjemalcem, istočasno pa kot izvajalec podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz zelenih virov energije ter nosilec raznovrstnih programov s področja inform...
Več

Projekt Farcross (Facilitating Regional Cross-border Electricity Transmission through Innovation)

Projekt FARCROSS, pri katerem sodeluje tudi Borzen, se izvaja v okviru programa Obzorje 2020. Temeljni namen projekta, ki se je začel že v 2019, je optimizacija izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, kar vključuje tako fizične posege kot spremembe postopkov, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi). Za dosego ciljev na področju energetike mora namreč EU oblikovati čim bolje delujoči notranji t...
Več

Prenehanje članstva v bilančni shemi - ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., ADRIAPLIN d.o.o., ENERGIJA DIREKT d.o.o

Z dnem 31.03.2022, družbi ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o. preneha članstvo v bilančni shemi. Z dnem 31. 03. 2022 članstvo v bilančni shemi preneha tudi družbama ENERGIJA DIREKT d.o.o in ADRIAPLIN d.o.o. Družbi sta bili v bilančno shemo vključeni na podlagi pogodbe o izravnavi, ki sta jo sklenili z družbo ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., ki pa od dne 31. 03. 2022 naprej ni več član bilančne sheme operaterja trga. Seznam članov bilančne sheme je na voljo na naši spletni strani.
Več

V lanskem letu izdanih za 16 odstotkov več potrdil o izvoru kot leto poprej

V letu 2021 je bilo v Sloveniji izdanih za 5.953.731 MWh potrdil o izvoru, kar je 16 odstotkov več kot v letu 2020. V registru potrdil o izvoru je bilo registriranih 2.239 proizvodnih enot s skupno nazivno močjo 3.077.376 kW – kar je približno 84 odstotkov instalirane moči proizvodnih objektov v RS. Potrdila o izvoru so elektronski zapisi, ki predstavljajo dokaz, da je bila v določenem proizvodnem objektu v določenem obdobju proizvedena določena količina električne energije, na način...
Več

Podporna shema v letu 2021

V podporni shemi je bilo konec preteklega leta 3.811 elektrarn s skupno nazivno močjo 415 MW, kar predstavlja nekaj več kot 11 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Proizvodnja elektrike v podporni shemi v letu 2021 dosega približno povprečno raven zadnjih 5 let, medtem ko izplačila variirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov, ter odhodov iz sistema podpor. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je ...
Več

Prosto delovno mesto informatik (ž / m)

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Informatik (ž/m) Iščemo nekoga, ki bo: učinkovito (skrbno, pravočasno) izvajal IKT podporo in reševal uporabniške IKT probleme, sodeloval pri uvajanju novih informacijskih rešitev, skrbel za integracijo informacijskih rešitev v obstoječe IKT oko...
Več

Zaposlimo informatika - specialista (ž / m)

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Informatik – specialist (ž/m) Iščemo nekoga, ki bo: skrbel za posamezne IKT sisteme in storitve, sodeloval z zunanjimi razvijalci in integratorji informacijske opreme, sodeloval na projektih podjetja, pripravljal in izvajal skrbništvo nad tehnično ...
Več

URŠKA KALAN MLADIM PREDSTAVLJA INŽENIRSKI POKLIC

Na Borzenu že nekaj let podpiramo projekt Inženirke in inženirji bomo! Namen projekta je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti, kot tudi ostala znanja in kompetence 21. stoletja. 21. marca bo na dogodku v Šolskem centru Postojna ...
Več

Nov model bilančnega obračuna – testni podatki

Vezano na prenovo modela bilančnega obračuna in s tem v povezavi objavljenim dokumentom "Koncept novega modela bilančnega obračuna", objavljamo testne podatke za leto 2021. Podatki so izračunani na podlagi realnih vhodnih podatkov o izvedeni izravnavi slovenskega elektroenergetskega sistema, ki so bili uporabljeni v bilančnem obračunu za leto 2021. Poleg cen predlaganega modela tehtane povprečne cene (»TPC«) za primerjavo objavljamo tudi izračune za primer uporabe marginalne metode (»mi...
Več