• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Objava skladno s Priporočilom 4.4.

Družba Borzen, d.o.o. skladno s Priporočilom št. 4.4 iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 objavlja naslednje informacije.
Več

Z novim letom spremembe članstva v bilančni shemi

S 1. januarjem 2019 je v bilančni shemi prišlo do nekaterih sprememb. Družba Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s tem datumom ohranila status v bilančni shemi in sicer kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HEP d.d. Družba TALUM d.d. Kidričevo je ponovno vključena v bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HSE d.o.o., družba LOGO ENERGIJA d.o.o. ohranja članstvo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini Europe E...
Več

V svojo ekipo vabimo analitika

Si želite novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Analitik ž/m Iščemo nekoga, ki bo: • pridobival podatke, delal analize, poročila in raziskoval za potrebe področja in podjetja,• pripravljal podlage, razvijal in uvajal spremembe ali nove produkte in storitve podjetja,• izvajal predvidoma pretežno naloge organizacije trga in dodatno tudi naloge Centra za podpore,• vodil registre in ...
Več

Znani zmagovalci Borzenovega hackathona za študente 018

Pretekli konec tedna je Borzen, slovenski operater trga z elektriko, na Energetski zbornici Slovenije izpeljal prvi študentski hackathon trajnostne energetike, kjer so se posvetili reševanju izziva – zasnova demonstracijskega parka igral, ki prikazujejo delovanje elektrarn na obnovljive vire energije. Prvo mesto je dosegla skupina študentov iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki je navdušila s svojo inovativnostjo. Izzivi trajnostne energetike se porajajo tudi na področju informir...
Več

Javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila četrti javni poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 11. februarja 2019. Več informacije na spletni strani Agencije za energijo.  
Več

Višine podpor podporne sheme OVE in SPTE v 2019

Objavljamo višine podpor za leto 2019 za upravičence po stari podporni shemi OVE in SPTE. Višine podpor so relevantne za upravičence po stari podporni shemi, pred Energetskim zakonom EZ-1. Upravičenci, katerih proizvodne naprave so bile izbrane na razpisu Agencije za energijo, imajo višine podpor določene individualno. Borzen bo za naprave, kjer je to potrebno, pripravil anekse k pogodbam in jih tekom decembra dostavil upravičencem v podpis.
Več

Pojasnila glede glavnih sprememb novih Pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen je objavil nova Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18), ki so dopolnila in v delih spremenila Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 105/15), ki veljajo do konca leta 2018. Pravila so pripravljena na podlagi dveh javnih obravnav (prva javna obravnava - december 2017, druga javna obravnava – april 2018) ter predlogov in pripomb, prejetih v okviru javne obravnave. Pravila prav tako implementirajo zahteve Uredbe o določitvi smernic za izravn...
Več

Borzenov Center za podpore izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2019

Borzen je v funkciji centra za podpore 27. novembra 2018 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2019. Na dražbi je bila prodana vsa elektrika, ki jo bodo v letu 2019 proizvedle elektrarne, vključene v Eko skupino. Dražbe se je udeležilo 5 podjetji, eno tuje in štiri domača. Zmagalo je podjetje, ki je za predmet dražbe ponudilo ceno 58,88 €/MWh. Več informacij in rezultate dražbe si lahko ogledate na tej strani.
Več

1. Študentski hackhaton trajnostne energetike

Borzenov spletni portal trajnostnaenergija.si organizira 1. študentski hackhaton trajnostne energetike 2018. Študentje se bodo lotili reševanja izziva in sicer idejne zasnove demonstracijskega parka elektrarn na obnovljive vire energije v obliki poučnih igral. Najboljše, najbolj inovativne ideje bodo nagrajena, nagradni sklad pa znaša 5.000 EUR. Hackhaton se bo odvijal 8. decembra na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Obvezne predhodne prijave sprejemamo do 4. decembra. Borzen t...
Več

Sprejeta nova Pravila za delovanje trga z elektriko

Sprejeta in v Uradnem listu objavljena so nova Pravila za delovanje trga z elektriko, ki bodo v veljavo stopila s 1. januarjem prihodnjega leta. Najdete jih na povezavi.  V kratkem bo na voljo tudi pregled ključnih sprememb glede na trenutno veljavna Pravila.
Več