• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

EU4Energy pričela z razvojem pravil za trgovanje za dan vnaprej in trgovanje znotraj dneva v Gruziji

Borzen je v sodelovanju z BSP, strokovnjaki Sekretariata Energetske skupnosti  in predstavniki gruzijskega regulatorja pristojnega za energetiko in oskrbo z vodo (GNERC)14. februarja opravili uvodni sestanek v okviru EU4Energy projekta za pripravo pravil za trgovanje z električno energijo za dan vnaprej in trgovanje znotraj dneva v Gruziji. Nova pravila bodo podprla Gruzijo pri prizadevanjih preoblikovanja njihovega energetskega trga skladno s priporočili Energetske skupnosti v smeri bolj preg...
Več

Nov akter na slovenskem trgu z elektriko

Družba NGEN d.o.o. je z 18. februarjem vstopila v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine. Celoten seznam bilančnih skupin in podskupin si lahko ogledate na povezavi. 
Več

Nove epizode okoljskih risank Lepši svet

Ponosno predstavljamo nova nadaljevanja okoljskih risank LEPŠI SVET 2, ki smo jih na Borzenu pod našo blagovno znamko Trajnostna energija pripravili v sodelovanju z RTV Slovenijo. Gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Z risankami, ki so prvenstveno namenjene otrokom med četrtim in desetim letom starosti, želi Borzen omenjene tematike približati najmlajšim.  LEPŠI SVET 2 je nadaljevanje serije slovenskih okoljskih risank izpred treh let. Nastale...
Več

Javna obravnava predloga pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti

Vse udeležence trga obveščamo, da bo v obdobju med 1. 2. 2019 15:00 in 4. 3. 2019 15:00 potekala javna obravnava predloga pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, ki jih je pripravil ELES v sodelovanju z operaterjem trga Borzen. V okviru javne obravnave so vsi udeleženci trga vabljeni, da podajo svoje pripombe in komentarje na objavljene dokumente. Več informacij na povezavi.
Več

Objavljeni podatki o tržni vrednosti elektrike iz podporne sheme v letu 2018

Borzen v vlogi Centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« elektrike proizvedene v podporni shemi. Na podlagi podatkov o urni realizaciji proizvodnje ter tržnih cen na slovenski energetski borzi so bile dodane ocene o tržni vrednosti elektrike za leto 2018 za posamezno tehnologijo proizvodnje. Skladno z višjo ravnjo cen elektrike na trgu za dan vnaprej na slovenski energetski borzi je tudi ocenjena vrednost elektrike...
Več

Objavljamo posodobljen seznam prejemnikov

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljamo omenjeni sistem državnih subvencij ter smo odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor. Posodobljen seznam prejemnikov podpor OVE in SPTE je dostopen na povezavi.  
Več

V svojo ekipo vabimo analitika

Si želite novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Analitik ž/m Iščemo nekoga, ki bo: • pridobival podatke, delal analize, poročila in raziskoval za potrebe področja in podjetja,• pripravljal podlage, razvijal in uvajal spremembe ali nove produkte in storitve podjetja,• izvajal predvidoma pretežno naloge organizacije trga in dodatno tudi naloge Centra za podpore,• vodil registre in ...
Več

Priprava celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo novico o pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije: "Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, skladno z obstoječimi strokovnimi podlagami ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Skladno z  Ure...
Več

Objava skladno s Priporočilom 4.4.

Družba Borzen, d.o.o. skladno s Priporočilom št. 4.4 iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 objavlja naslednje informacije.
Več

Z novim letom spremembe članstva v bilančni shemi

S 1. januarjem 2019 je v bilančni shemi prišlo do nekaterih sprememb. Družba Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s tem datumom ohranila status v bilančni shemi in sicer kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HEP d.d. Družba TALUM d.d. Kidričevo je ponovno vključena v bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HSE d.o.o., družba LOGO ENERGIJA d.o.o. ohranja članstvo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini Europe E...
Več