• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Projekt FARCROSS uspešno predstavljen na spletni delavnici H2020 Transmisson Grids projects

V začetku decembra je bila izvedena spletna delavnica H2020 Transmisson Grids projects, v okviru katere je bil uspešno predstavljen tudi projekt FARCROSS (FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), kjer sodeluje tudi Borzen. Temeljni namen projekta je optimizacija izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi). Več informacij na...
Več

Borzenove spletne delavnice Upravljanje z energijo v javnem sektorju uspešne

O tem, da je učinkovito upravljanje z energijo ključnega pomena za razogljičenje družbe, pri čemer pa svoj del nujno mora odigrati tudi javni sektor, je tekla beseda na seriji spletnih seminarjev, ki jih priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija. Preko 300 udeležencev se je v preteklih tednih podrobneje seznanilo z upravljanjem z energijo v različnih segmentih.Na petih zaporednih spletnih seminarjih so spoznali smernice za upra...
Več

Razpisujemo prosto delovno mesto pomočnika direktorja

V svojo sredino vabimo strokovno, izkušeno in zanesljivo osebo, ki si želi novih izzivov na področju energetike, da se nam pridruži kot: Pomočnik direktorja ž/m Iščemo nekoga, ki bo: pomagal direktorju družbe pri vodenju in upravljanju družbe – zlasti pri ključnih poslovnih, organizacijskih, procesnih, tehnoloških in kadrovskih ciljih družbe, skladno s strateškimi usmeritvami; koordiniral aktivnosti med organizacijskimi enotami; skrbel za zakonitost in smotrnost poslovanja ...
Več

Objavljamo razpis za delovno mesto svetovalca direktorja

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, izkušeno, zanesljivo ter energično osebo, da se nam pridruži kot: Svetovalec direktorja ž/m Iščemo nekoga, ki bo:         svetoval na področju organiziranja in nadzora delovanja družbe;         pomagal pri organizaciji in usklajevanju dejavnosti in poslovnih procesov;         svetoval poslovodstvu in vodilnim delavcem;         skrbel za razvoj in uvajanje novih produktov...
Več

Spletna delavnica na temo zelenih javnih naročil

Vabljeni, da se udeležite že četrtega v nizu petih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju. 24. novembra med 10h in 12h se bomo posvetili tematiki zelenega javnega naročanja. Brezplačne prijave so še odprte. Javna naročila so pomemben generator gospodarske rasti hkrati pa lahko predstavljajo tudi eno pomembnih orodij za doseganje strateških ciljev, tudi na področju okolja. Naročniki in ponudniki morajo v strateško javno naročanje, eno teh je zeleno javno naročan...
Več

Prenehanje članstva v bilančni shemi

Z 19. novembrom je družbi Ekologické Zdroje Energie s.r.o. prenehalo članstvo v bilančni shemi. Aktualen seznam članov bilančne sheme je na voljo na povezavi. 
Več

17. novembra tretji v seriji webinarjev na temo upravljanja z energijo

17. novembra se bo med 10h in 12h odvil tretji v seriji petih spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki jih organizira Borzen. Brezplačne prijave še odprte. Delavnica z naslovom 'Energetski pregledi in monitorig' se bo osredotočila na metodologijo izvedbe energetskega pregleda. Predstavljene bodo osnovne vrste energetskih pregledov in zakonske zahteve. Predstavljena bo vsebina energetskega pregleda in sicer kaj vključuje, kaj analizira in kaj so rezultati preg...
Več

Delovanje podporne sheme v obdobju januar-september 2020

Konec septembra je bilo v podporno shemo vključenih 3.842 enot s skupno nazivno močjo 404,6 MW. V prvih devetih mesecih leta 2020 je bilo izplačano za približno 2,8 odstotka več podporekot v prvih devetih mesecih leta 2019, ob tem pa je bilo proizvedene tudi za 4 odstotkeveč električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih devetih mesecihletošnjega leta znaša 139,6 EUR/MWh, kar je malce višje od povprečne izplačane podpore venakem obdobju leta 2019 (138,9 EUR/MWh)....
Več