• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Izdan priročnik "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije"

Borzen in SODO sta izdala trejo posodobljeno verzijo priročnika "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije", s katero želita vsem potencialnim investitorjem olajšati dostop do relevantnih informacij.
Več

Nov datum za izvedbo dražbe Centra za podpore je 12. december / Centre for RES/CHP support's auction date is being postponed to 12th December

Borzenov Center za podpore je datum izvedbe dražbe, kjer se bo prodajala električna energija iz bilančne skupine Centra za podpore (Eko skupina) za leto 2012, prestavil na ponedeljek, 12. decembra 2011. Vsi ostali datumi in roki ostajajo nespremenjeni. Borzen's Centre for RES/CHP support deceided to postpone the date of the auction for the sale of electricity from the ECO balance group for 2012 (Auction »CP_2012«) to Monday, 12th December 2011. All the other dates and deadlines remain unchanged
Več
Page 45 of 45FirstPrevious41424344[45]NextLast