• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Agencija RS za energijo na svoji spletni strani po novem objavlja stanje vlog za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije ter stanje vlog za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo

Agencija RS za energijo na svoji spletni strani po novem objavlja stanje vlog za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije ter stanje vlog za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo. Stanje lahko preverite na povezavi.
Več

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog. Več na povezavi
Več

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011. Povzemamo ključna dejstva, ki kažejo pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter v visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije.
Več