• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Vloge upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije lahko oddate do konca marca

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15)  so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka.   Upravičenci lahko izpolnijo vlo...
Več

Podporna shema za OVE in SPTE v 2020

Proizvodnja v okviru podporne sheme OVE/SPTE je letu 2020 znašala 962 GWh – ob tem je bilo izplačanih za 124,7 mio EUR izplačil brez DDV – povprečna izplačana podpora je znašala 129,56 EUR/MWh in je tako na podobni ravni kot v lanskem letu. Približno 63 % celotne proizvodnje celotne sheme pade na OVE, preostali del tj. 37 % pa na SPTE. Posebej je potrebno poudariti 2 tipa naprav – sončne elektrarne z 52 % vseh izplačil in 28 % proizvodnje, ter SPTE enote na fosilna goriva z 18 % proi...
Več

Znani rezultati raziskave o energetski učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju

Ekološko ozaveščenih se na podlagi rezultatov Raziskave o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije 2020 za javni in storitveni sektor (REUS JSS), počuti kar 93 odstotkov organizacij v Sloveniji. O tem, kako bi energijo uporabili še bolj učinkovito, pa jih razmišlja slabe tri četrtine.  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, vam kot glavni sofinancer omenjene raziskave brezplačno predstavlja rezultate vseslovenske raziskave javnega in storitvenega sektorja s področij: Odn...
Več

Povabilo k sodelovanju pri energetsko obarvanem otroškem igrišču

Družba Borzen želi skupaj z eno izmed slovenskih občin vstopiti v družbeno odgovoren projekt energetsko obarvano otroško igrišče. Borzen zagotovi finančna sredstva za postavitev in nakup energetsko obarvanih igral, občina pa zagotovi ustrezno zemljišče in vzdrževanje igrišča za vsaj naslednjih 5 let. O energetsko obarvanem igrišču: Gre za postavitev izbranih energetsko obarvanih igral na javnih, pogosto obiskovanih površinah v izbrani občini. Igrala bodo konceptualno zasnov...
Več

Uspešno izveden seminar o učinkovitem upravljanju z energijo za javni sektor

O tem, da je učinkovito upravljanje z energijo ključnega pomena za razogljičenje družbe, pri čemer pa naj bo javni sektor zgled celotni družbi, je tekla beseda na seminarju o Poročanju podatkov energetskega knjigovodstva, ki ga je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija. Preko 60 udeležencev je na spletnem seminarju prisluhnilo ga. Tini Žumer iz Direktorata za energijo na Mini...
Več

Borzen sodeluje na dogodku KAMbi v sklopu projekta inženirke in inženirji bomo!

3. marca se bo odvil spletni dogodek KAMbi: iz prve roke z inženirji v sklopu projekta Inženirke in inženirji bomo, kjer kot partner sodeluje tudi Borzen. Na dogodku namenjenem vsem srednješolcem, ki se odločajo za svojo študijsko pot, bodo mladi inženirji in inženirke delili svoje izkušnje v inženirskem poklicu. Veseli smo, da bo svoj pogled predstavila tudi vodja dejavnosti preglednost in nadzor trga na Borzenu, mag. Jasmina Bajec Omahen.   Prijave na brezplačni dogodek in več informacij
Več

Spletni seminar: Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo 3. marca organizira brezplačni spletni seminar Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva. Seminar je namenjen vsem zavezancem za poročanje skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Na praktičen način se boste seznanili z aplikacijo za e-poročanje ter ključnimi vsebinami poročanja.  Obvezne predhodne prijave in več informacij. 
Več

Borzen na vodilnem forumu Energetika in regulativa spregovoril o neodvisnem agregatorju na trgu z elektriko

Na 8. vodilnem forumu ENERGETIKA IN REGULATIVA ’21, ki je potekal 11. februarja, je Borut Rajer, direktor energetskega področja na Borzenu, zbrani strokovni javnosti spregovoril o zelo aktualni temi neodvisnih agregatorjev na trgu z elektriko. Spregovoril je o razliki med agregatorjem in neodvisnim agregatorjem, o tem, kako ta razlika vpliva na trg električne energije ter o vprašanju pravega prihodnjega modela za Slovenijo. Borzen je sicer v začetku decembra 2020 objavil dokument z začetn...
Več

Predstavitev izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor

Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija že vrsto let izvaja različne programe na področju informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. V lanskem letu smo kot glavni sofinancer pomagali pri izvedbi Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor, ki je bila izvedena v letu 2020. Izsledki raziskave bodo javnosti prvič predstavljeni 26. februarja 2021 na spletnem dogodku, kjer bo zbrane nagovoril tudi dire...
Več

Splošne in osnovnošolske knjižnice bogatejše za zbirko stripov na temo trajnostne energije

Mladi bodo z znanjem iz zbirke stripov na temo trajnostne energije “Figa ME briga: Stripi za večkratno uporabo”, ki so jo v teh dneh brezplačno prejele vse splošne in osnovnošolske knjižnice v državi, lahko soustvarjali trajnostno prihodnost. Knjigo je v sodelovanju s slovenskimi striparji pripravil in izdal Borzen, slovenski operater trga z elektriko in sicer kot eno izmed aktivnosti, s katerimi informira in spodbuja k večji energetski učinkovitosti ter rabi obnovljivih virov energije...
Več