• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Podporna shema OVE in SPTE v 2018

Konec leta 2018 je podporna shema obsegala 3.859 enot s skupno nazivno močjo 412 MW, od tega največ sončnih elektrarn. Proizvodnja in izplačila podporne sheme so se v letu 2018 spustila (nadaljevanje padca od leta 2015), kar je predvsem posledica prenehanja prejemanja podpore za nekatere večje enote, ter hkrati manjša intenzivnost  vstopov enot v novo podporno shemo z bistveno nižjimi višinami podpor. Intenziteta padca proizvodnje in izplačil pa je v večji meri odvisna tudi od vremens...
Več

Na voljo nova družabna igra o trajnostni energiji

Portal Trajnostna energija, ki ga upravlja družba Borzen, ponosno predstavlja družabno igro, ki bo družinam po vsej Sloveniji na zabaven način približala tematiko trajnostne energije. Na voljo sta dva seta igralnih kart:  na temo obnovljivih virov energije 'HIŠNE NAPRAVE', kjer igralci spoznavajo učinkovitost posameznih gospodinjskih aparatov (hladilnikov, računalnikov, TV sprejemnikov, pralnih strojev ipd.) in jih med seboj primerjajo glede na različne atribute kot so energijski ra...
Več

EU4Energy pričela z razvojem pravil za trgovanje za dan vnaprej in trgovanje znotraj dneva v Gruziji

Borzen je v sodelovanju z BSP, strokovnjaki Sekretariata Energetske skupnosti  in predstavniki gruzijskega regulatorja pristojnega za energetiko in oskrbo z vodo (GNERC)14. februarja opravili uvodni sestanek v okviru EU4Energy projekta za pripravo pravil za trgovanje z električno energijo za dan vnaprej in trgovanje znotraj dneva v Gruziji. Nova pravila bodo podprla Gruzijo pri prizadevanjih preoblikovanja njihovega energetskega trga skladno s priporočili Energetske skupnosti v smeri bolj preg...
Več

Nov akter na slovenskem trgu z elektriko

Družba NGEN d.o.o. je z 18. februarjem vstopila v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine. Celoten seznam bilančnih skupin in podskupin si lahko ogledate na povezavi. 
Več

Nove epizode okoljskih risank Lepši svet

Ponosno predstavljamo nova nadaljevanja okoljskih risank LEPŠI SVET 2, ki smo jih na Borzenu pod našo blagovno znamko Trajnostna energija pripravili v sodelovanju z RTV Slovenijo. Gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Z risankami, ki so prvenstveno namenjene otrokom med četrtim in desetim letom starosti, želi Borzen omenjene tematike približati najmlajšim.  LEPŠI SVET 2 je nadaljevanje serije slovenskih okoljskih risank izpred treh let. Nastale...
Več

Javna obravnava predloga pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti

Vse udeležence trga obveščamo, da bo v obdobju med 1. 2. 2019 15:00 in 4. 3. 2019 15:00 potekala javna obravnava predloga pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, ki jih je pripravil ELES v sodelovanju z operaterjem trga Borzen. V okviru javne obravnave so vsi udeleženci trga vabljeni, da podajo svoje pripombe in komentarje na objavljene dokumente. Več informacij na povezavi.
Več

Objavljeni podatki o tržni vrednosti elektrike iz podporne sheme v letu 2018

Borzen v vlogi Centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« elektrike proizvedene v podporni shemi. Na podlagi podatkov o urni realizaciji proizvodnje ter tržnih cen na slovenski energetski borzi so bile dodane ocene o tržni vrednosti elektrike za leto 2018 za posamezno tehnologijo proizvodnje. Skladno z višjo ravnjo cen elektrike na trgu za dan vnaprej na slovenski energetski borzi je tudi ocenjena vrednost elektrike...
Več

Objavljamo posodobljen seznam prejemnikov

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljamo omenjeni sistem državnih subvencij ter smo odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor. Posodobljen seznam prejemnikov podpor OVE in SPTE je dostopen na povezavi.  
Več

V svojo ekipo vabimo analitika

Si želite novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Analitik ž/m Iščemo nekoga, ki bo: • pridobival podatke, delal analize, poročila in raziskoval za potrebe področja in podjetja,• pripravljal podlage, razvijal in uvajal spremembe ali nove produkte in storitve podjetja,• izvajal predvidoma pretežno naloge organizacije trga in dodatno tudi naloge Centra za podpore,• vodil registre in ...
Več

Priprava celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo novico o pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije: "Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, skladno z obstoječimi strokovnimi podlagami ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Skladno z  Ure...
Več