• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Nadzorni svet imenoval direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen je zaključil postopek izbora za direktorja družbe Borzen. Člani nadzornega sveta so na včerajšnji seji na mesto direktorja ponovno imenovali mag. Karla Peršoljo, dosedanjega direktorja družbe, in sicer za mandatno obdobje petih let.
Več

Borzen prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje

Borzen je v mesecu juliju prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje, na kar smo izredno ponosni. V okviru certifikata je bil sprejet nabor ukrepov, ki predstavljajo osnovo pri usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih na Borzenu. S tem smo naredili še en pomemben korak na poti večje družbene odgovornosti naše družbe.
Več

Delovanje podporne sheme v prvi polovici leta 2014

V prvi polovici leta je v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije vstopilo 123 novih elektrarn. Skupno  je podporna shema konec meseca junija 2014 štela  3700 enot, s skupno nazivno močjo 511MW. Podrobnejše informacije so na voljo v obdobnem poročilu ter na povezavi.
Več

Sprememba višine podpore za SPTE enote na fosilna goriva

Borzen obvešča udeležence podporne sheme in vso ostalo zainteresirano javnost, da je Agencija za energijo zaradi spremembe referenčne cene zemeljskega plina na svoji spletni strani objavila Spremembo Napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2014. Sprememba se nanaša na referenčno ceno zemeljskega plina, ki od 1. 7. 2014 znaša  0,3570 EUR/Sm3. Spremenljivi del referenčnih stroškov se ...
Več

V bilančno shemo danes vstopil Gepolin

Z današnjim dnem je v bilančno shemo vstopila nova bilančna skupina - Geoplin d.o.o. Trenutno bilančna shema šteje 56 bilančnih skupin in 21 bilančnih podskupin.
Več

Nov spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji zelene energije

Obveščamo vas, da je spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore dostopen na naslovu http://prispevek.borzen.si/ Registrirani zavezanci boste poverilnice prejeli na posredovane kontakte. Za enkrat je mogoče le poročanje o višini mesečnega prispevka, o možnostih letnega poročanja boste obveščeni ob nadgradnji aplikacije. Zavezan...
Več

Objavljamo ključne informacije pri poslovanju v podporni shemi

Za vse udeležence podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje toplote in električne energije smo v pomoč pri poslovanju v podporni shemi pripravili skupek ključnih informacij glede vstopa v shemo in menjav lastništva ter vrste podpore. Dokument je dostopen na povezavi.
Več

Novi članici bilančne sheme

Z današnjim dnem sta v bilančno shemo vstopili podjetji UNITRADING ENERGIA S.R.L. in VERBUND Trading GmbH. V bilančni shemi je tako 55 bilančnih skupin in 21 bilančnih podskupin.
Več

Na slovenskem izravnalnem trgu sklenjenih že 1000 poslov

Na slovenskem izravnalnem trgu z elektriko je bilo, od vzpostavitve trga v oktobru 2012 do danes, sklenjenih že 1.000 poslov v skupni količini 126.917 MWh. Od tega je 26.099 MWh predstavljalo nakup izravnalne energije, 100.818 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani Sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največ poslov, in sicer 446, je bilo sklenjenih z blok produkti v skupni količini 100.529 MWh, najmanj pa jih je bilo sklenjenih s 15 - minutnimi produkti v skupni količini 2.989 M...
Več

Na voljo Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore

Borzen je v vlogi Centra za podpore pripravil Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore. Vse zavezance naprošamo, da izpolnjen obrazec posredujejo na elektronski naslov zavezanci@borzen.si ter ga podpisanega po pošti pošljejo na naslov Borzen, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Obrazec je skladen s predhodno objavljenimi  Navodili Centra za podpore o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote i...
Več

Objavljamo Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv

Borzen kot izvajalec dejavnosti Centra za podpore objavlja Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv. Omenjena Navodila so bila izdana na podlagi četrtega člena 12. odstavka Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) in v povezavi z danes objavljenim...
Več

Danes sta Borzen, slovenski operater trga z elektriko, in COTEE, črnogorski operater trga z elektriko, v Podgorici podpisala memorandum o sodelovanju.

Memorandum med drugim temelji na vzpostavitvi prenosa znanj, dobrih praks in izkušenj na področju energetskih trgov, tako v smislu tehničnih, pravnih kot tudi specifičnih strokovnih rešitev. Poudarek je na vzajemnem sodelovanju na področju razvoja in raziskav na energetskih trgih. Mag. Karlo Peršolja, direktor Borzena, je ob tem povedal: »Povezovanje in sodelovanje je ključno za rast in razvoj energetike, slednje pa neločljivo povezano s cilji trajnostne strategije, ki jo zasledujemo v ...
Več

Pričetek javne obravnave predloga novih Pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen je kot operater trga z elektriko na podlagi novega Energetskega zakona pripravil osnutek Pravil za delovanje trga z elektriko. Zaradi potreb na trgu, ki izhajajo iz določil novega Energetskega zakona o menjavi dobavitelja v 21 dneh, je Borzen, v želji po čimprejšnji uveljavitvi novih aktov, pripravil osnutek novih Pravil v najkrajšem možnem času. Vse zainteresirane vabimo, da v okviru javne obravnave, ki bo potekala med 23. majem in 13. junijem 2014, podajo svoje predloge in pripom...
Več

Nov Nadzorni svet družbe Borzen, d.o.o.

Vlada RS je z današnjim dnem  v Nadzorni svet družbe Borzen, d.o.o. za mandatno dobo petih let imenovala naslednje člane: dr. Dejana Paravana, Janeza Černeta in Gorazda Ažmana.
Več