• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzen, organizator trga z električno energijo, družba ELES, sistemski operater prenosnega omrežja, ter BSP Southpool, slovenska borza z električno energijo, so uspešno pripravili vse za odprtje izravnalnega trga z električno energijo in trgovanja znotraj dneva, ki je napovedan za 16. oktobra 2012

Borzen, organizator trga z električno energijo, družba ELES, sistemski operater prenosnega omrežja, ter BSP Southpool, slovenska borza z električno energijo, so uspešno pripravili vse za odprtje izravnalnega trga z električno energijo in trgovanja znotraj dneva, ki je napovedan za 16. oktobra 2012. ​več
Več

Agencija RS za energijo na svoji spletni strani po novem objavlja stanje vlog za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije ter stanje vlog za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo

Agencija RS za energijo na svoji spletni strani po novem objavlja stanje vlog za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije ter stanje vlog za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo. Stanje lahko preverite na povezavi.
Več

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pripravila kratka navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore za sončne elektrarne, z namenom, da se skrajša povprečen čas za izdajo odločb, kar je povezano predvsem s številom nepopolnih vlog. Več na povezavi
Več

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011

Objavljamo informacije o delovanju podporne sheme v letu 2011. Povzemamo ključna dejstva, ki kažejo pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter v visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije.
Več

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) objavila Poročilo o delovanju za leto 2011

ekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET), v kateri aktivno sodeluje tudi Borzen, je ključne rezultate uspešnega delovanja v preteklem letu strnila v Poročilu ter ga objavila na svoji spletni strani. V letu 2011 so se odvijale mnoge aktivnosti, ki vse zasledujejo skupni cilj - vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu. K zasledovanju tega cilja pa zdaj stremi že 17 članov Sekcije.
Več

Izdan priročnik "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije"

Borzen in SODO sta izdala trejo posodobljeno verzijo priročnika "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije", s katero želita vsem potencialnim investitorjem olajšati dostop do relevantnih informacij.
Več

Nov datum za izvedbo dražbe Centra za podpore je 12. december / Centre for RES/CHP support's auction date is being postponed to 12th December

Borzenov Center za podpore je datum izvedbe dražbe, kjer se bo prodajala električna energija iz bilančne skupine Centra za podpore (Eko skupina) za leto 2012, prestavil na ponedeljek, 12. decembra 2011. Vsi ostali datumi in roki ostajajo nespremenjeni. Borzen's Centre for RES/CHP support deceided to postpone the date of the auction for the sale of electricity from the ECO balance group for 2012 (Auction »CP_2012«) to Monday, 12th December 2011. All the other dates and deadlines remain unchanged
Več