• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Javna obravnava Pravil o spremembi in dopolnitvi pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen objavlja javno obravnavo Pravil o spremembi in dopolnitvi pravil za delovanje trga z elektriko v zvezi s 134. členom trenutno veljavnih pravil (prehod na 15-minutni interval) Javna obravnava je odprta v času od 23. 5. 2019 do 23. 6. 2019. Pripombe, komentarje in predloge lahko zainteresirana javnost posreduje na pripravljenem obrazcu za pripombe na elektronski naslov pravila@borzen.si do zaključka javne obravnave. Dokumenta sta dostopna tu: Pravila Obrazec za pripombe
Več

Zaposlujemo: področni analitik/analitičarka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Področni analitik ž/m Iščemo nekoga, ki bo: pridobival podatke, delal analize, poročila in raziskoval za potrebe področja in podjetja, izvajal naloge organizacije trga in naloge Centra za podpore, vodil registre in evidence ter pripravljal poročila, informiral relevantno javnost (spletna stran, info e-naslovi, telefon), sod...
Več

Objavljamo razpis za dodelitev donatorskih in sponzorskih sredstev za leto 2019

Družbena odgovornost naše družbe se kaže skozi naše poslovanje, kjer se vsakodnevno z našimi dejanji trudimo delati dobro. Delček mozaika naše družbene odgovornosti predstavljajo tudi sredstva, ki jih namenjamo različnim organizacijam v obliki sponzorstev in donacij. Tako objavljamo razpis za dodelitev donatorskih in sponzorskih sredstev za leto 2019. 
Več

Dnevi trajnostnega razvoja

Borzen skupaj s CDI Univerzum organizira Dneve trajnostnega razvoja, ki bodo potekali med 27. majem in 5. junijem 2019 v prostorih CDI Univerzum v Ljubljani. Prijazno vabljeni na brezplačne dogodke, kjer boste na predavanju in ob predvajanju kratkih filmov izvedeli zanimivosti o varčevanju z energijo in učinkoviti rabi energije. Del programa je namenjen tudi otrokom, ki se bodo s trajnostno energijo srečali skozi ustvarjalne delavnice in ob gledanju slovenskih okoljskih risank z naslovom ...
Več

Borzenov natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3.000 EUR. Častna pokroviteljica natečaja je ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek.   Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije vabi k sodelovanju vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspeš...
Več

Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi

Na prvi seji novega nadzornega sveta družbe Borzen, ki je potekala 23. aprila, so člani nadzornega sveta izvolili predsednico in namestnico predsednice nadzornega sveta. Nadzorni svet, ki ima mandat podeljen za obdobje petih let, bo deloval v sestavi: Mojca Kert, predsednica; dr. Alenka Kolar, namestnica predsednice; Jure Jemec, član.
Več

Razpisujemo natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike

Posamezniki in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije, sedaj lahko sodelujejo na Borzenovem natečaju Inovacije trajnostne energetike. Nagradni sklad znaša 17.000 EUR, prijave pa so mogoče do 9. junija. Posamezniki in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije, se lahko prijavijo na nateč...
Več

Nov nadzorni svet družbe Borzen

Vlada je na seji 11. aprila sprejela sklep, da se s 17. aprilom 2019 v nadzorni svet družbe Borzen za mandatno obdobje petih let imenuje člane Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca.   
Več

Prenehanje članstva v bilančni shemi

Družbi LOGO ENERGIJA d.o.o. s 1. aprilom preneha status odgovornega bilančne podskupine v bilančni skupini Europe Energy S.p.A., prav tako pa družba s tem datumom tudi izstopa iz bilančne sheme. celoten seznam članov bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi. 
Več