• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Uspešno izpeljano izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Borzenovo izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energija s posebnim poudarkom na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih, je potekalo 26. septembra, v Ljubljani. »Namen izobraževanja je poglobiti razumevanja pri ustrezni formulaciji razpisne dokumentacije na strani naročnikov ter razumevanju tehnične specifikacije razpisnih pogojev, meril oz. pogodbenih določil na strani izvajalcev pri predmetu sijalk oz...
Več

Borzen ponosni prejemnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Ponosni smo, da smo na področju družbene odgovornosti pridobili še certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.Poslanstvo naše družbe je že v sami srži družbeno odgovorno. Smo prva slovenska energetska družba, ki je pripravila trajnostno poročilo, ponosni imetnik certifikata družbeno odgovorno podjetje in certifikata družini prijazno podjetje. Certifikat družbeno odgovoren delodajalec združuje in nadgrajuje naše dosedanje prakse, ki jih živimo in udejanjamo že dve desetletji. Sko...
Več

Sprememba DDV pri obračunu dobave električne energije

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju ZNUDDVE), ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel 1. septembra 2022.Omenjeni zakon določa, da se, ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 za dobave električne energije iz tarifne oznake ...
Več

Vabljeni na usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov

V mesecu oktobru bo Borzen, v sklopu svoje znamke Trajnostna energija v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, izvedel usposabljanji za: strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov stavb (skladno s SIST EN 16247-5); strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi (skladno s SIST EN 16247-5). Potekali bosta med  11. in 28. oktobrom 2022 v prostorih B & B izobraževalnega centra v Kranju. Usposabljanje je brezplačno, vendar je š...
Več

Javna obravnava Pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje trga z električno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19, 159/21 - popr. in 69/22). Osnutek vključuje spremembe pripravljene na podlagi javnega posvetovanja o konceptu bilančnega obračuna objavljenega v mesecu februarju (povezava) in juniju (povezava) letošnjega leta ter predlogov in pripomb prejetih v okviru posvetovanja. Pravila pr...
Več

Tehniški dnevi na temo trajnostne energije

Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Tovrstne tematike so delno že uvrščene tudi v šolske učne programe, mi pa jih želimo še dodatno nadgraditi. Borzen v okviru svoje blagovne znamke Trajnostna energija vabi k prijavi za izvedbo brezplačnih tehniških dnevov na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade...
Več

Občine stavijo na fotovoltaiko; več spodbud za revnejše?

Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 022, ki je potekala 13. septembra, smo slišali, kako pospešiti zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.  Spraševali smo se ali nas sončna energija res lahko odreši visokih položnic za elektriko. V Sloveniji obstaja kar nekaj prodornih občin, ki bi lahko bile zgled drugim občinam, smo slišali na Trajnostna energija lokalno 022, kjer je bil...
Več

Predstavnik Borzena na sejmu MOS o samooskrbi z električno energijo

Področje fotovoltaike je v zadnjem odbodbu zaznamovalo marsikaj. Energetska kriza je pokazala kako pomembna je energetska neodvisnost. Evropa je reagirala z zviševanjem ciljev za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, med njimi ima sončna energija osrednjo vlogo. RePower EU in prva »Sončna strategija« z »Iniciativo streh« predstavljata na eni strani veliko priložnost za sektor ter na drugi strani enako velike izzive. Na konferenci, ki jo organizira Združenje slovenske foto...
Več

Pričeli z objavo referenčne tržne cene elektrike

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno elektrike v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi. Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo. Ena od spremenljivk je REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. S 30. avgustom smo z objavljanjem povprečnih referen...
Več

V septembru vabljeni na Borzenova dogodka s področja trajnostne energetike

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija v mesecu septembru organizira dva zanimiva dogodka na temo trajnostne energetike. Vabljeni, da se 26. septembra udeležite brezplačnega izobraževanja, kjer bomo naslovili zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije, s posebnim poudarkom na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih. 29. septembra pa vabljeni na brezplačni strokovni posv...
Več

Razpis za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za DIREKTORJAdružbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi družbe in sicer: najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj ...
Več

Poslovanje družbe v letu 2021

Borzen je s svojimi storitvami pomemben člen v verigi zagotavljanja električne energije odjemalcem, pri tem pa smo v letu 2021 dosegli 433 tisoč EUR čistega dobička. S 1. januarjem je slovenski trg z elektriko prešel na 15-minutni obračunski interval. Primerjava leta 2021 s podatki zadnjih nekaj let, ko je bil v veljavi še urni obračunski interval, kaže, da se je vsota pozitivnih in negativnih odstopanj bilančnih skupin v letu 2021 povišala za dobrih 14 odstotkov.  Na trgu se sicer ...
Več

Sprememba v vodstvu družbe Borzen

Z dnem 31. 8. 2022 je prenehal mandat direktorju družbe Martinu Brataniču. Nadzorni svet družbe je z dnem 1. 9. 2022 na mesto direktorja družbe imenoval mag. Boruta Rajerja, večletnega direktorja energetskega področja v družbi Borzen, d.o.o., za mandatno obdobje dveh let, vendar najdlje do imenovanja direktorja s polnim mandatom. Skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. je nadzorni svet že pričel s potrebnimi postopki v cilju imenovanja direktorja s polnim mandato...
Več

Odprt razpis za Inženirko leta 2022

Borzen je že vrsto let ponosni podpornik projekta Inženirke in inženirji bomo!, v okviru katerega je odprt razpis za Inženirko leta 2022, ki naslavlja nevidnosti Inženirk v družbi in gradi skupnost slovenskih inženirk. Tudi letos lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja svojo kandidatko za Inženirko leta 2022 predlagajo do 25. septembra prek obrazca na spletni strani. To je že peti jubilejni razpis, na katerem se bodo predstavile inženirke iz slovenski...
Več

Izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energije

Vabljeni, da se 26. septembra udeležite Borzenovega brezplačnega izobraževanja na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energije, ki bo izveden pod Borzenovo blagovno znamko Trajnostna energija. Poseben poudarek bo na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih. Število mest je omejeno, zato je brezplačna prijava obvezna. Več informacij in podrobnejši program.
Več

Cene odstopanj in borzni indeks SIPX v prvi polovici leta 2022

V obdobju od januarja do junija 2022 so se povprečne vrednosti cen za negativna odstopanja (kratka pozicija) C'neg gibale od 215,38 EUR/MWh v aprilu, do 325,71 EUR/MWh v marcu. Cene za pozitivna odstopanja (dolga pozicija) C'poz pa so se gibale od 145,84 EUR/MWh v aprilu do 230,75 EUR/MWh v marcu. Obe povprečni vrednosti C'neg in C'poz sta bili tako najvišji v mesecu marcu 2022. Povprečni mesečni indeks SIPX v prvih šestih mesecih leta 2022 znašal 222,70 EUR, v enakem obdobju leta 2021 p...
Več

Nižja proizvodnja elektrike, uvozna odvisnost večja za 78 odstotkov

Do konca julija leta 2022 je bilo evidentiranih 57.030 zaprtih in obratovalnih pogodb v skupni količini 46.035 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 6.143 pogodb v skupni količini 13.014 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 6.001 GWh in je bil za 22 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski meji za 43 odstotkov in na italijanski meji za 36 odstotkov, medtem ko se je na hrvaški mej...
Več

Nadgradnja aplikacije za trgovanje na izravnalnem trgu

V mesecu septembru je predvidena nadgradnja aplikacije za trgovanje na izravnalnem trgu (M7), ki bo vplivala na manjšo spremembo pri izbiri določene vrste ponudbe. Točen datum spremembe oz. nadgradnje ni določen in se predvideva nekje v začetku septembra. Spremenjen dokument Produkti, omejitve ponudb, vrste izvrševanja ponudb – veljaven od septembra 2022 je na voljo na povezavi: V točki 2. se popravi tekst, da bo usklajen s trenutnim stanjem; V točki 3b se ostrani vrsta omejevanja ...
Več

Vlada sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije, ki je objavljena v Uradnem listu RS št. 95/2022 z dne 14. 7. 2022 in začne veljati danes, dne 15. 7. 2022. Uporabljati se prične s 1. 9. 2022 ter velja do 31. 8. 2023. Uredba zadeva dobavitelje električne energije končnim odjemalcem, saj določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa Zakon o os...
Več