• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzen na vodilnem forumu Energetika in regulativa spregovoril o neodvisnem agregatorju na trgu z elektriko

Na 8. vodilnem forumu ENERGETIKA IN REGULATIVA ’21, ki je potekal 11. februarja, je Borut Rajer, direktor energetskega področja na Borzenu, zbrani strokovni javnosti spregovoril o zelo aktualni temi neodvisnih agregatorjev na trgu z elektriko. Spregovoril je o razliki med agregatorjem in neodvisnim agregatorjem, o tem, kako ta razlika vpliva na trg električne energije ter o vprašanju pravega prihodnjega modela za Slovenijo. Borzen je sicer v začetku decembra 2020 objavil dokument z začetn...
Več

Predstavitev izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor

Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija že vrsto let izvaja različne programe na področju informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. V lanskem letu smo kot glavni sofinancer pomagali pri izvedbi Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor, ki je bila izvedena v letu 2020. Izsledki raziskave bodo javnosti prvič predstavljeni 26. februarja 2021 na spletnem dogodku, kjer bo zbrane nagovoril tudi dire...
Več

Splošne in osnovnošolske knjižnice bogatejše za zbirko stripov na temo trajnostne energije

Mladi bodo z znanjem iz zbirke stripov na temo trajnostne energije “Figa ME briga: Stripi za večkratno uporabo”, ki so jo v teh dneh brezplačno prejele vse splošne in osnovnošolske knjižnice v državi, lahko soustvarjali trajnostno prihodnost. Knjigo je v sodelovanju s slovenskimi striparji pripravil in izdal Borzen, slovenski operater trga z elektriko in sicer kot eno izmed aktivnosti, s katerimi informira in spodbuja k večji energetski učinkovitosti ter rabi obnovljivih virov energije...
Več

Borzen sodeluje v projektu Big Data for Next Generation Energy

Z novim letom se je pričel izvajati projekt BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy v okviru  večletnega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020). V projekt je vključenih 34 partnerjev iz 15 evropskih držav. Iz Slovenije so v konzorciju poleg Borzena še Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ELES, Elektro Ljubljana ter Comsensus, komunikacije in senzorika. Projekt naslavlja področje, ki ponuja veliko še neizkoriščenih priložnosti za ude...
Več

Aktualni razpisi s področja trajnostne energetike

Borzen je na svojem portal Trajnostna energija pripravil prikaz aktualnih domačih in tujih razpisov s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Novi modul omogoča celovit pregled objavljenih razpisov s področja trajnostne energetike v Sloveniji in tujini. Tako posamezniki, kot gospodarski subjekti lahko svoje ideje, projekte, investicije s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije uresničite tudi s pomočjo finančnih spodbud. Oglejte si akt...
Več

Iščemo študentko/študenta za delo na področju odnosov z javnostmi

Si želiš soustvarjati projekte, ki prispevajo k boljšemu jutri? Projekte, s katerimi bodo posamezniki opolnomočeni pri sprejemanju pravih odločitev v zvezi z energijo? Komaj čakaš novih izkušenj in izzivov? V svojo ekipo vabimo: Študentko/študenta za delo na področju odnosov z javnostmi Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri:         pripravi promocijskih materialov;         pripravi publikacij;         organizaciji dogodkov;         urejanju spletnih portalov;         pisanju ...
Več

Borzen v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije otrokom podaril 150 družabnih iger Lepši svet

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) otrokom podaril 150 poučnih družabnih iger Lepši svet, ki na zabaven in poučen način mladim približa tematiko trajnostne energije. Družabna igra dopolnjuje zbirko igralnih kart na temo trajnostne energije, ki si jih lahko brezplačno natisnete. Na Borzenu se že vrsto let trudijo uresničevati svoje družbeno odgovorno poslanstvo, ne le do ljudi, temveč tudi do okolja. V okviru blagov...
Več

Iščemo strokovnega sodelavca za finance in računovodstvo

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Strokovni sodelavec za finance in računovodstvo ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Izvajal finančna, knjigovodska in računovodska opravila, skladno z zakonodajo, računovodskimi standardi in davčno zakonodajo; Izvajal plačilni promet in sprotno ažuriral de...
Več

Projekt PAKT: agregacijsko trgovalne platforma za namen upravljanje s prožnostjo

Borzen, je v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (v nadaljevanju: PAKT), ki ga sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sodelovanju s partnerji vzpostavil demonstracijsko agregacijsko trgovalno platformo, preko katere se lahko povezujejo na eni strani ponudniki prožnosti v obliki prilagodljivega odjema ter na drugi strani udeleženci trga, ki to prožnost potrebujejo, na primer distribucijski in sistemski operater, pa tudi drugi udeleže...
Več

Podporna shema v 2020

V podporni shemi je bilo konec leta 2020 3.846 elektrarn s skupno nazivno močjo 409 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število naprav v podporni shemi je glede na enako obdobje lanskega leta padlo za 21 in za približno 5 MW nazivne moči, kar je predvsem posledica izstopov iz podporne sheme – posamezna naprava je lahko namreč v podporno shemo vključena do 15 let (OVE naprave) oz. do 10 let (SPTE naprave). Še bolj pomembni kot izst...
Več