• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Izdana Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Vlada RS je 5. marca izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Uredba določa vrste, velikost ter pogoje za montažo in priključitev manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14/2020. U...
Več

Borzenov natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije 020

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3.000 EUR. Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije je že drugi po vrsti. K sodelovanju vabi vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 2020. T...
Več

Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko

Za vse obstoječe in bodoče lastnike naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije smo pripravili Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko. Tako bo olajšano iskanje dobavitelja, ki nudi sklenitev pogodbe o samooskrbi. Na seznamu se nahajajo kontaktni podatki podjetji, ki nudijo možnost sklenitve pogodbe o samooskrbi z elektriko skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19). Seznam vključuj...
Več

Seznam ponudnikov odkupa elektrike proizvedene iz OVE/SPTE

Vsem proizvajalcem, ki se odločajo oziroma so se odločili za prodajo elektrike na trgu želimo olajšati iskanje kupca za energijo. Na povezavi boste našli kontaktne podatke podjetji, ki nudijo možnost odkupa elektrike proizvedene iz OVE in SPTE. Seznam vključuje vse ponudnike odkupa elektrike v slovenskem prostoru, ki so na pobudo Borzenovega centra za podpore posredovali kontaktne informacije oseb oziroma oddelkov, ki se ukvarjajo z odkupom energije od (malih) proizvajalcev. Oglejte si ...
Več

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, s katero se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih vi...
Več

Testne cene za odstopanja Cneg in Cpoz

Skladno z drugim odstavkom 134. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (UL 74/18 in 62/19) Borzen, operater trga z elektriko, objavlja testne cene za odstopanja Cneg in Cpoz v sklopu priprav na prehod na 15-minutni obračunski interval.
Več

Znane najboljše inovacije trajnostne energetike za leto 2019

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je podlil nagrade za najboljše inovacije s področja trajnostne energetike. Zmagovalec je podjetje RIKEMA z inovativno napravo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase. Izzivi trajnostne energetike so pomemben del sedanjosti, z velikim vplivom na prihodnost. Borzen, slovenski operater trga je v želji spodbuditi razvoj in inovacije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije pripravil poseben natečaj, na kate...
Več

Serija risank Lepši svet 2 v vse slovenske šole, vrtce in knjižnice

Miniserija slovenskih okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki je nastala na pobudo Borzena, je bila ustvarjena v sodelovanju RTV Slovenijo. Glavni junaki v risankah spoznavajo svet obnovljivih virov energije, ravnanje z odpadki, učinkovitost v prometu, naučijo se kaj elektrika pravzaprav je in kakšen bi bil dan brez nje ter še mnogo več. Tudi drugo sezono risank Lepši svet 2 smo opremili s poučnim gradivom, ki zlasti vzgojiteljem in učiteljem podaja dodatne informacije, ideje za ust...
Več

Razglasitev najboljših inovacij trajnostne energetike 2019

Vabljeni na slavnostno razglasitev najboljših inovacij trajnostne energetike leta 2019, ki bo 29. januarja na Zdravniški zbornici Slovenije. Trajnostna naravnanost, varovanje in ohranjanje našega okolja nujno potrebujejo inovatorje in inovacije. Veseli smo, da se v Sloveniji iskri od zanimivih in drznih idej raznovrstnih posameznikov – inovatorjev ter ponosni, da vam lahko predstavimo štiri inovatorje finaliste, ki so sodelovali na Borzenovem natečaju Inovacije trajnostne energetike 019 i...
Več