• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Na Borzenu v duhu Evropskega tedena zmanjševanja odpadkov

V duhu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka med 19. in 27. novembrom, ter naslavlja tekstilne odpadke, smo na Borzenu združili moči s Slovensko filantropijo. Z željo pomagati soljudem in hkrati ravnati okolju prijazneje, smo zaposleni zimska oblačila, ki jih sami ne potrebujemo več, namenili ponovni uporabi. Tekstilna industrija v Evropi je poleg prometa, živilske industrije in gospodinjstev, eden izmed največjih onesnaževalcev. Ima velik negativen vpliv na rabo tal,...
Več

Podporna shema v prvih devetih mesecih leta 2022

Konec septembra  je podporna shema obsegala 3.757 enot s skupno nazivno močjo 399 MW, kar je za 83 enot in 16 MW manj kot enako obdobje leta 2021. V prvih devetih mesecih leta  je bilo izplačano za približno 24 odstotka manj podpor kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 17 odstotka manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v tem obdobju znaša 126,4 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2021 (137,4 EUR/MWh). ...
Več

Spletni seminar: Optimizacija delovanja sistemov OVE in URE ter EU skladi in nepovratna sredstva v javnem sektorju

Na torkovem spletnem seminarju, 15. novembra, ki smo ga organizirali na Borzenu, je bilo izpostavljeno optimiranje sistemov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v javnem sektorju, tudi na praktičnih primerih neučinkovite rabe. Dotaknili smo se številnih dejavnikov, ki vplivajo na visoko energetsko učinkovitost stavb ter poudarili, da je med drugim potrebno izvajati stalne organizacijske ukrepe, redno opravljati preglede prezračevalnih, klimatizacijskih in ogrevalnih siste...
Več

Predstavitev rezultatov vseslovenske raziskave energetske učinkovitosti v gospodinjstvih

Borzen že vrsto let kot glavni financer omogoča izvedbo vseslovenske raziskave energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, ki prikazuje razumevanje pojmov, povezanih z učinkovito rabo energije, trende v ravnanju z energijo in podobno. Rezultati letošnje raziskave kažejo, da se Slovenci vsakodnevno vedno bolj trudimo ravnati energetsko kar najbolj varčno. 66 % anketirancev se popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da so seznanjeni s podnebno krizo in okoljskimi težavami in da se zavedajo...
Več

Spletni seminar: Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov v energetsko intenzivnih podjetjih

Zaradi vse višjih cen energentov, energetske in podnebne krize, je potrebno ugotoviti kako zmanjšati vse večjo rabo energije. Eden izmed ukrepov so energetski pregledi v energetsko intenzivnih podjetjih, ki so bili poleg energetskega knjigovodstva, poročanja in vodenja projektov glavna tema seminarja, ki ga je organiziral Borzen in je potekal 10. novembra. Po zakonu so velika podjetja zavezana k izvajanju energetskih pregledov na vsaka štiri leta. »Do večje energetske učinkovitosti pa lah...
Več

Približajmo tematiko obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije učencem osnovne šole

Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije in si prizadeva tovrstne tematike približati tudi otrokom. V  letošnjem letu bomo tako organizirali tehniške dneve za učence tretje triade petih ...
Več

Spletni seminar: Energetski pregledi, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov v javnem sektorju

O osnovnih in ključnih elementih energetskega pregleda pri učinkovitem upravljanja z energijo v stavbah javnega sektorja je tekla beseda na spletnem seminarju, ki ga je organiziral Borzen in je potekal 8. novembra. Energetski pregledi so pomembni del oziroma korak vsake organizacije, z željo izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati porabo energije in doseči koristi za okolje. Potrebni elementi strokovnega energetskega pregleda so natančni podatki o rabi energije, podrobni popisi por...
Več

Strokovnost izvajanja energetskih pregledov igra pomembno vlogo pri energetski učinkovitosti

V Sloveniji za ogrevanje stavb tako v gospodinjstvih in industriji porabimo slabo tretjino skupne porabe energije. Energetski pregledi, ki so osnova za programe učinkovite rabe energije, so ključnega pomena pri zagotavljanju prihrankov energije, saj prikazujejo realno stanje objektov, proizvodnih procesov in njihove energetske (ne)učinkovitosti. Borzen je z namenom zagotavljanja še višje kakovosti izvajanja energetskih pregledov na terenu, organiziral usposabljanji za izvajanje energetskih ...
Več

Prvo delovno srečanje z župani in predstavniki občin

Včeraj se je odvilo prvo regijsko energetsko delovno srečanje z župani in predstavniki občin, ki ga je organiziral Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija. Zbrane je uvodoma pozdravil gostitelj srečanja, župan Maribora, Aleksander Saša Arsenovič, ki je izpostavil pomen sodelovanja in da Maribor, kot regionalno središče, vodi aktivnosti tudi na področju trajnostne energije in podnebne nevtralnosti ter povezuje akterje v celotni re...
Več

Javna obravnava Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Uradni list RS, št. 97/14 in 28/17). Spremembe pravil se nanašajo predvsem na spremenjeno terminologijo, ki sledi uporabi izrazov, ki jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo. Javna obravnava je odprta med 24. 10. 2022 in 24. 11. 2022. Pripombe, komentarje in predlo...
Več

Borzenov Center za podpore izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2023

Borzen je v funkciji Centra za podpore danes, 20. oktobra 2022, izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2023. Na dražbi se je prodajala vsa elektrika, ki jo bodo v letu 2023 proizvedle elektrarne vključene v Eko skupino. Zmagalo je podjetje, ki je za predmet dražbe ponudilo ceno 317,00 €/MWh. Več informaciji in rezultate dražbe si lahko ogledate na tej strani.  
Več

Borutu Rajerju petletni mandat direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen je na mesto direktorja družbe z dnem 1. 11. 2022 za polno mandatno obdobje petih let imenoval mag. Boruta Rajerja. Mag. Borut Rajer, čigar poklicna pot je že skoraj dve desetletji prepletena z energetiko, je po izobrazbi ekonomist in statistik.  Vrsto let je bil direktor energetskega področja pri družbi Borzen, kjer se je ukvarjal z razvojem slovenskega energetskega trga, vseskozi pa je bil aktiven tudi na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energi...
Več

Energetska regijska srečanja

Bližajoča se energetska kriza, podnebna problematika in prizadevanja naše države in Evropske unije na področju zelenega in pravičnega prehoda, bodo močno vplivali tako na lokalne skupnosti, gospodarstvo, kot tudi gospodinjstva. Zato želimo na Borzenu opolnomočiti posameznike z ustreznimi znanji za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo. Jeseni pripravljamo za lokalne skupnosti serijo petih regijskih srečanj (v živo), kjer bodo predstavljeni izzivi in rešitve trajnostne ene...
Več

Evidentirana proizvodnja iz hidroelektrarn v prvih devetih mesecih leta 2022 nižja za 42 odstotkov

Do konca septembra leta 2022 je bilo evidentiranih 72.718 zaprtih pogodb in obratovalnih pogodb v skupni količini 56.971 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 7.770 pogodb v skupni količini 14.510 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 7.484 GWh in je bil za 18,5 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski za 28,3 odstotkov in na italijanski meji za 62 odstotkov. Večji uvoz na omenjeni...
Več

Borzen sodeluje v projektu STREAM

4. in 5. oktobra je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal prvi sestanek projekta STREAM. Projekt financira CINEA v okviru Horizon Europe programa, trajal bo štiri leta, s skupno ocenjeno vrednostjo 10 milijonov EUR. Eden izmed dvajsetih partnerjev projekta je tudi Borzen. Glavni cilj projekta STREAM je ustvarjanje inovativnega in robustnega fleksibilnega ekosistema na strani nizkonapetostnega (NN) omrežja obstoječih trgov električne energije. Glavna naloga Borzena je pripraviti ...
Več

Serija webinarjev na temo upravljanja z energijo

V času energetske krize je izrednega pomena učinkovito upravljanje z energijo, tako v javnem sektorju, kot tudi v energetsko intenzivnih podjetjih, zato vas vabimo, da se udeležite serije brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju, Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih.   Webinarji Upravljanje z energijo v javnem sektorju bodo potekali vsak torek v novembru, med 10. in 13. uro, začenši z 8. novembrom, vsakokra...
Več

Priložnost zelene energetike ter pospeški zelenega prehoda so v času krize izredno pomembni

Na konferenci Inovacija energetike '22, kjer je s svojimi pogledi k vsebini pomembno prispeval tudi direktor družbe Borzen, so poudarili, da so priložnost zelene energetike ter pospeški zelenega prehoda so v času krize izredno pomembni. Trg z elektriko mora in že postaja vedno bolj prožen, pri tem pa so pomembni inovativni pristopi, nove tehnologije ter aktivni odjemalci električne energije. Mag. Borut Rajer, direktor Borzena je izpostavil: ”Pri Borzenu si kot operater trga želimo čim ...
Več

Z izvajanjem energetskih pregledov in celovitimi energetskimi sanacijami v stavbah k večjim prihrankom energije

Na strokovnem posvetu o energetskih pregledih v Sloveniji, ki ga je organiziral Borzen v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, so izkušeni izvajalci energetskih pregledov, energetski strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov razpravljali o strokovnih analizah na področju dosedanjega izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji, o spremembah Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda, trajnostnih in okoljskih vidikih, metodologiji in kazalnikih ...
Več

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2023

Borzen bo v funkciji centra za podpore 20. oktobra 2022 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2023. Na dražbi bo prodana vsa elektrika (predvidoma 97 GWh), ki jo bodo v letu 2023 proizvedle elektrarne, vključene v Eko skupino. Slednjo se bo na enak način kot v preteklih letih preneslo v bilančno skupino oz. podskupino člana bilančne sheme, ki bo na dražbi ponudil najvišjo enotno ceno, po kateri bo obračunana celotna proizvodnja enot vključenih v Eko skupino. Dražba bo izvede...
Več