• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Na Borzenu iščemo novo sodelavko oziroma sodelavca

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: SVETOVALEC DIREKTORJA ZA STRATEŠKE IN FINANČNE ZADEVE (m/ž) Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri: koordinaciji aktivnosti pri pripravi ključnih strateških dokumentov družbe, načrtovanju in izvajanju investicij, skrbi za naložbenje in upravljanje p...
Več

Nov vstop v bilančno shemo

Družba ETMT Energy d.o.o. s 6. oktobrom 2023 vstopa v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine. Aktualni seznam vseh članov bilančnih skupin in podskupin si lahko ogledate tukaj.
Več

Projekt FARCROSS uspešno zaključen

Uspešno se je zaključil evropski projekt FARCROSS, ki je potekal od konca leta 2019. Temeljni namen projekta je bila optimizacija izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi), kar je vključevalo tako fizične posege kot spremembe postopkov. Za Borzen, kot enega izmed 30 partnerjev konzorcija (vodil ga je grški Ubitech), je bil projekt pomemben, saj je naslavljal e...
Več

Javna obravnava Pravil o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo Pravil o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z električno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22). Predlagane spremembe in dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo prinašajo spremembe na področju priprave podatkov preostalega diagrama odjema v okviru bilančnega obračuna. Prav tako se v spremembi pravil razširja možnost...
Več

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2024

Borzen bo v funkciji centra za podpore 19. oktobra 2023 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2024. Na dražbi bo prodana vsa elektrika (predvidoma 100 GWh), ki jo bodo v letu 2024 proizvedle elektrarne, ki so del podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE, vključene v Eko skupino. Slednjo se bo na enak način kot v preteklih letih preneslo v bilančno skupino oz. podskupino člana bilančne sheme, ki bo na dražbi ponudil najvišjo enotno ceno, po kateri bo obračunana celo...
Več

Za pomoč v administraciji in na finančnem področju iščemo študentko/študenta

Študentko ali študenta, ki si tekom študija želi izkušnje pridobiti tudi z delom na področju financ in administracije vabimo, da se nam pridruži. Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri: administrativni podpori na finančnem področju; vnosu prejetih računov v informacijski sistem; pripravi in skrbi za urejenost dokumentacije njenem rednem ažuriranju ter ustreznem arhiviranju; komuniciranju (telefon, e-pošta) s poslovnimi partnerji in strankami.  Kaj pričakujemo: študij rač...
Več

Udeležite se Borzenovega strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov

Vas zanima več o digitalizaciji energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov? Vabljeni, da se udeležite strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov: Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov, ki bo potekal v četrtek, 19. oktobra, med 9.00 in 14.30 uro v živo (Kristalni palači, BTC, Ljubljana) ali preko spletne aplikacije ZOOM. Seznanite se z zakonodajnimi novostmi s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, digitalizacijo...
Več

Še nekaj dni za oddajo vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je mogoča do vključno 30. septembra 2023 preko spletne aplikacije. Sorazmerno povračilo prispevka OVE + SPTE (prispevek sicer znaša 0,99045 EUR/MWh) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je prvenstveno namenjen večjim poslovnim odjemalcem: Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izved...
Več

Kaj zeleni prehod prinaša občinam in občanom?

Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 023: Aktivno vključevanje občanov v zeleni prehod, ki je potekala 21. septembra, smo slišali, da se mora v zeleni energetski prehod vključiti celotna družba, občani pa morajo postati aktivni odjemalci energentov. Zeleni prehod je priložnost za napredek celotne družbe, pomembno pa je, da se zanj pravočasno opolnomočijo tudi občani in lokalne skupnosti ter okrepi sodelovanje vseh deležnikov energetike, je bilo osrednje sporočilo tra...
Več

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja pnevmatik

Vabimo vas, da se 24. oktobra med 10. in 12. uro udeležite Borzenovega brezplačnega spletnega izobraževanja na temo zelenega javnega naročanja pnevmatik ter pridobite pomembna znanja za naročanje pnevmatik skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Predstavili bomo zakonodajne okvire in priporočila EU ter predstavili ugotovitve izvedene analize trga pnevmatik: katere pnevmatike na trgu prevladujejo, dobavljivost, cene ter posodobitve primera okoljskih zahtev in meril za pnevmatike, man...
Več

Referenčna tržna cena električne energije vpliva na višino podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno električne energije v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vplivana višino podpore določenih proizvodnih enot, vključenih v Borzenovo podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh, povprečno stanje referenčne tržne cene pa...
Več

Skupno izplačanih blizu 800 tisoč EUR subvencij za nakup lesnih peletov

Preko 3.000 fizičnih oseb je v prvi polovici leta oddalo vlogo za nakup lesnih peletov. Skupno je bilo izplačanih za blizu 800 tisoč EUR nepovratnih sredstev, s povprečnim izplačilom 266 EUR na vlogo. Naj spomnimo: Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva in negotovih razmer za poslovanje gospodarstva, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je naša država konec leta 2022 sprejela Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, na podlagi katerega je bila pr...
Več

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina mogoča do 30. septembra

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je mogoča do vključno 30. septembra 2023 preko spletne aplikacije. Sorazmerno povračilo prispevka OVE + SPTE (prispevek sicer znaša 0,99045 EUR/MWh) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je prvenstveno namenjen večjim poslovnim odjemalcem: Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izved...
Več

V svojo ekipo vabimo samostojnega analitika v službi za organizacijo trgov

Služba za organizacijo trgov opravlja naloge, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe operaterja trga z električno energijo, kot so: upravljanje bilančne sheme trga z električno energijo; evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb; bilančni obračun in poračun; organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo; zbiranje, analiza in objava podatkov, vezanih na trg elektrike ter druge naloge, povezane z gospodarsko javno s...
Več

Projekt Farcross v fazi zaključevanja

Projekt FARCROSS, pri katerem sodeluje tudi Borzen, se ukvarja z optimizacijo izrabe fizične (čezmejne) elektroenergetske infrastrukture s ciljem razvoja rešitev, ki bi povečale možne pretoke moči na enaki fizični infrastrukturi (čezmejni vodi). V začetku septembra je v Bruslju potekalo  9. plenarno srečanje FARCROSS ter skupni dogodek projekta FARCROSS in projekta TRINITY. Gre za eno izmed zadnjih in ključnih aktivnosti v fazi zaključevanja projekta, ki je predvidena še v tem mesec...
Več

Nov vstop v bilančno shemo

Družba BISOL Energija, d.o.o. s 6. septembrom 2023 vstopa v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine. Aktualni seznam vseh članov bilančnih skupin in podskupin si lahko ogledate tukaj.
Več

S 1. septembrom mogoča oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina

Končni odjemalci zemeljskega plina, ki z dokazano trajno zmanjšano porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo zemeljskega plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let in hkrati z dokazano zmanjšano porabo zemeljskega plina, ki je bilo doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije lahko od 1. do vključno 30. septembra 2023 oddajo vlogo za uveljavljan...
Več

Vodenje Borzena s 1. septembrom prevzema Mojca Kert

Vodenje družbe Borzen je s 1. septembrom 2023 za polno mandatno obdobje petih let prevzela Mojca Kert. Mojca Kert, po izobrazbi diplomirana inženirka strojništva, zase pravi, da sta se z energetiko spoznali med študijem. Panoga, ki ji celotno poklicno pot ostaja zvesta, pa jo po vseh letih še vedno izjemno navdihuje. Poklicno pot je pričela v Železarni Ravne, se kalila v Energetiki Ravne, kasneje pa je vrsto let uspešno vodila družbo Petrol Energetika. Pred prihodom na Borzen je bila z...
Več

Najava javnega poziva za pridobitev sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina

Na Borzenu smo pripravili javni poziv za pridobitev sorazmernega povračila prispevka za zmanjšanje odjema zemeljskega plina kot del ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki bo objavljen predvidoma konec avgusta 2023. Lastniki, ki se odločijo za prostovoljno zmanjšanje odjema plina, bodo prejeli del prispevka za podporo obnovljivim virom energije. Povračila bodo različno visoka za gospodinjstva in poslovne odjemalce, odvisno od tipa odjemalca. Gospodinjstvo...
Več