• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Družba SALONIT ANHOVO, d.d. vstopa v bilančno shemo

S 1. 1. 2022 v bilančno shemo vstopa družba SALONIT ANHOVO, d.d., kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini E 3, d.o.o., ki je v bilančni skupini PETROL d.d., Ljubljana. Celoten seznam je dostopen na povezavi.
Več

Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?

Agencija za energijo je na svoji spletni strani objavila sporočilo o tem kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije: "Na področju dobave električne energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja. Odjemalcem sporočamo, da je menjavo dobavit...
Več

S 1. januarjem 2022 spremembe v bilančni shemi

S 1. januarjem 2022 naslednje družbe ohranjajo članstvo v bilančni shemi: SIJ ACRONI d.o.o. ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.. ZDS JESENICE, d.o.o. je izpolnila vse pogoje in ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini SIJ ACRONI d.o.o., ki bo s 1. januarjem v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. E.ON Ljubljana d.o.o. ohranja č...
Več

Specifični ukrepi upravljanja z energijo v zgradbah

O tem kako lahko s specifičnimi ukrepi učinkovito upravljamo z energijo v zgradbah, je tekla beseda na včerajšnjem spletnem seminarju, ki ga je organiziral Borzen in je bil v prvi vrsti namenjen upravnikom zgradb. Kot eden izmed pomembnejših ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v stavbah, je bilo izpostavljeno prezračevanje, ki je specifično za posamezne vrste zgradb. Smotrna uporaba raznovrstnih načinov prezračevanja –  naravno prezračevanje, ventilacijsko prezračevanje brez r...
Več

Družba E3 ostaja v bilančni shemi

Družba E 3, d.o.o. s 1. januarjem 2022 ohranja članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini PETROL d.d., Ljubljana. Seznam aktualnih članov pa je v vsakem trenutku dostopen na povezavi. 
Več

Izdana Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 184/2021. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa, da se sredstva za izvajanje programov podpor zagotavljajo s prispevkom za zagotavljanje podpor električni energiji iz obnovljivih virov (OVE) in sop...
Več

Za energetsko učinkovitost v stavbah so potrebni investicijski ukrepi

O tem, da so za energetsko učinkovitost v stavbah potrebni investicijski ukrepi je tekla beseda na spletnem seminarju o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki ga je organiziral Borzen. Investicijski ukrepi, kot so obnova ovoja, stavbnega pohištva, strehe, ogrevalnega sistema in tako dalje so v primeru javnega sektorja vezani na sredstva države oziroma občine. To so veliki projekti, ki zahtevajo temeljit pregled tako stavbe in pripravo dokumentacije, kot načrtovanje in projektiranje o...
Več

Webinar: Upravljanje z energijo v šolskem sektorju

O priložnostih in izzivih upravljanja z energijo v šolskem sektorju je tekla beseda na četrtkovem webinarju, ki ga je organiziral Borzen. Širok krog različnih deležnikov v šolah na dnevni ravni z upravlja z energijo, pri tem pa so investitorji običajno občine oziroma država, ne uporabniki neposredno. Pri tem v praksi nemalokrat prihaja do težav v izvajanju novih protokolov oziroma sami uporabi novih energetskih sistemov. Pomembno je, da so prav vsi zaposleni v šolstvu ustrezno inform...
Več