• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Poslovanje družbe v letu 2020

Leto 2020 je bilo posebno leto, ki ga je na vseh podočjih močno zaznamovala epidemija korona virusa. Na Borzenu smo v tem obdobju zagotovljali neprekinjeno poslovanje na vseh nivojih družbe, s tem pa nemoteno izvajanje gospodarske javne službe in nemoteno delovanje trga z elektriko. Poleg tega smo za naše poslovne partnerje in uporabnike pripravili vrsto prilagoditev in poenostavitev postopkov, zlasti na račun še močnejše digitalizacije. Poslovno leto smo zaključili z 1,13 mio EUR dob...
Več

Iščemo študentko ali študenta za pomoč pri delu na energetskem področju

V svojo ekipo vabimo študentko ali študenta za delo na energetskem področju. Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri: izvajanju procesov energetskega področja, skladno s strategijo družbe in zahtevami vodje službe ter direktorja; področja – s primarnim ciljem podpore obstoječim procesom; zbiranju podatkov, pripravi poročil ter analiz in raziskav za potrebe energetskega področja; uporabi in testiranju podatkovnih orodij in drugih analitičnih platform; pripravi potrebne (strokovne)...
Več

Dnevi trajnostne energije 021

Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V njihovem okviru bo med drugim 15. septembra potekala vodilna konferenca deležnikov trajnostne lokalne energetike, 21.septembra pa dva aktualna webinarja o delilnikih stroškov energije in energetskih priložnostih zelenega javnega naročanja. Vabljeni k brezplačni prijavi in udeležbi! Več informacij na voljo tukaj.
Več

Prosto delovno mesto: svetovalka/svetovalec direktorja za poslovno področje

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Svetovalec direktorja za poslovno področje ž/m Iščemo nekoga, ki bo: direktorju družbe nudil strokovno pomoč s področja financ, računovodstva, pravnih in splošnih zadev ter kontrolinga, v dogovoru z direktorjem družbe sodeloval z direktorjem posl...
Več

Javni poziv za vstop v podporno shemo - julij 2021

Agencija za energijo je objavlila deveti javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 15. septembra 2021. Celotno besedilo javnega poziva s prijavno dokumentacijo je na voljo tukaj.
Več

Sodelujte v nagradni igri Trajnostna energija

V mesecu juniju bo potekala Borzenova spletna nagradna igra Trajnostna energija - PREVERI KOLIKO VEŠ O TRAJNOSTNI ENERGIJI. Poleg tega, da se v kratkem kvizu preizkusite v svojem znanju s področja trajnostne energije, lahko zadenete zanimive nagrade, s pomočjo katerih boste znanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije še utrdili in poglobili, na ta način pa prispevali k bolj trajnostni prihodnosti našega planeta. Pridruži se, pokaži svoje znanje in osvoji zabavne nagrade.
Več

Spletni portal Trajnostna energija

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije so ključni za prehod v brezogljično družbo, pri tem pa je pomembno, da smo o tem ustrezno informirani. Na našem spletnem portalu www.trajnostnaenergija.si najdete množico raznovrstnih informacij s tega področja. Vabljeni k brezplačnemu prenosu družabnih iger, ogledu okoljskih risank, ogledu informativnih oddaj, pregledu aktualnih razpisov s področja trajnostne energije in še in še….
Več

Prvi meseci leta hidrološko nad dolgoletnim povprečjem

Proizvodnja elektrarn je v veliki meri odvisna tudi od vremenskih pogojev kar dokazujejo podatki proizvodnje po posameznih tipih naprav.  Povprečna temperatura v začetnih mesecih letošnjega leta je nekoliko nad dolgoletnim povprečjem; bilo je tudi nekoliko več padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, ter izrazito več sončnega obsevanja (indeks 1,233) – vendar vseeno precej manj kot v prvem trimesečju 2020.  Posledično je proizvodnja hidroelektrarn, ki so vključene v podporno sh...
Več