• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Objavljen nov poziv Agencije za energijo za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visok...
Več

Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi

Na prvi seji novega nadzornega sveta družbe Borzen, ki je potekala 19. junija, so člani nadzornega sveta izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet, ki ima mandat podeljen do 16. 4. 2024 bo deloval v sestavi: Peter Žmak, predsednik; Tomaž Kokot, namestnik predsednika; Davorin Dimič, član.
Več

Spletni portal centra za podpore uporablja že preko 1500 uporabnikov

Z veseljem obveščamo, da je nedavno število uporabnikov spletnega portala Centra za podpore preseglo mejo 1500. Slednje predstavlja že več kot 60 % vseh upravičencev do podpor. O visoki priljubljenosti portala med uporabniki priča dejstvo, da je zaradi enostavnosti preko portala na mesečni ravni izdanih v povprečju že več kot 1.900 računov, kar je že skoraj polovica vseh mesečno prejetih računov za podporo. Vse upravičence do podpore, ki še niso uporabniki, ponovno lepo vabimo...
Več

Podporna shema v obdobju januar - april

V prvih 4 mesecih leta 2020 je bilo v okviru sheme OVE/SPTE izplačano za 44,7 mio EUR brez DDV, kar je za 1,4 % več kot v enakem obdobju leta 2019, ob tem so naprave v shemi proizvedle za 447 GWh, kar je za 2,2 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Primerjava deležev proizvodnih virov v obdobju januar – april v letih 2019 – 2020 ne prikazuje bistvenih razlik, saj je proizvodnja v obeh letih praktično poravnana – SPTE enote v tem obdobju dosežejo ca. 45 % proizvodnje, sončne elektra...
Več

Dogajanje na izravnalnem trgu v prvih petih mesecih leta

V prvih petih mesecih leta 2020 je bilo sklenjenih 1.601 poslov v skupni količini 38.409 MWh, kar je za 41 odstotkov manjša količina sklenjenih poslov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Razlog za občutnejši padec količin sklenjenih poslov na izravnalnem trgu je delno povezan s projektom enotnega spajanja znotraj dneva (SIDC), ki se je z 19. novembrom 2019 uspešno razširil na Slovenijo in še 6 ostalih držav. Trgovalni volumni na tem segmentu trgovanja se občutno povečali, posledičn...
Več

Borzen z novimi člani nadzornega sveta

Vlada je z 11. junijem 2020 razrešila dosedanje člane nadzornega sveta družbe Borzen, in sicer Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca. Z 12. junijem 2020 je v nadzorni svet družbe za preostanek mandata razrešenih članov (do aprila 2024) imenovala Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča.
Več

Borzen pristopil k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva

Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva podpira potrebo po zelenem okrevanju gospodarstva in stremi k sistemskemu pristopu za razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije. Borzen je ponosno pristopil k zavezništvu, katerega pobudnik je Center energetsko učinkovitih rešitev, saj verjamemo v trajnostno prihodnost. Več informacij o nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva. #zelenookrevanje
Več

Posvetovanje o vlogi neodvisnega agregatorja na trgih električne energije

Borzen, operater trga z elektriko, je v sodelovanju z Agencijo za energijo, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska pripravil javno posvetovanje o vlogi oziroma aktualnih vidikih vpliva (neodvisnega) agregatorja skozi primere uporabe, in sicer umestitev na organiziran trg oziroma bilančno shemo v smislu razmerja z dobaviteljem in drugimi akterji, ter korekcijo izračuna obračunske moči na ravni p...
Več

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Vlada RS je 21. maja na dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2020. Z uredbo se je na podlagi novega Energetskega zakona EZ-1 uredilo in določilo vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo to...
Več
Page 1 of 51FirstPrevious[1]2345NextLast