• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzenova konferenca Trajnostna energija lokalno ponovno uspešna

Kako se energetska oskrba občanov zaradi številnih 'zelenih priložnosti' radikalno spreminja in zakaj skupnostni projekti, je bil osrednji izziv udeležencev Borzenovega srečanja Trajnostna energija lokalno. Da naj Slovenija "ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljični in energijski prehod, trajnostni promet (zlasti železniški) in okoljsko infrastrukturo, pri tem pa upošteva regionalne razlike", je novo naložbeno priporočilo 2019 Sloveni...
Več

Letno poročilo družbe Borzen za leto 2018

Objavljamo Letno poročilo družbe za leto 2018. Ključni poudarki: Dobiček: 1,37 mio EUR. Evidentiranih nekaj manj kot 110.000 zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v skupni količini 8,1 TWh. Slovenija je bila v letu 2018 neto uvoznik električne energije, uvoz pa je predstavljal 16,4 odstotka slovenske porabe elektrike. V podporni shemi za okolju prijazno proizvodnjo elektrike nekaj manj kot 3.600 enot, ki predstavljajo okoli 15 odstotkov instaliranih zmogljivosti v drž...
Več

Objava razpisa za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi  četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih  družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za   DIREKTORJA družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.   Za  direktorja  je  lahko  imenovan  kandidat,  ki  poleg  z  zakonom  določenih pogojev izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi:     najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2),     najmanj 5 (pet) let de...
Več

Zaposlujemo: sistemski administrator/administratorka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Sistemski administrator ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal nadzor nad informacijsko komunikacijskim sistemom ter ga prilagajal novim potrebam, pripravljal in izvajal varnostne politike informacijskih in komunikacijskih sistemov, skrbel za tekoča vzdrževalna dela na informacijsko komunikacijskih sistemih ter skrbel za njihovo var...
Več

Zaposlujemo: finančni referent/referentka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Finančni referent ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal finančna, knjigovodska in računovodska opravila, izvajal obračun, finančno poravnavo ter upravljanje s tveganji, opravljal plačilni promet in upravljal s finančnimi sredstvi, vodil registre in evidence ter pripravljal poročila, sodeloval z akterji trga z energijo, spr...
Več

Borzenova konferenca: Trajnostna energija lokalno 019

Znan je podrobnejši program letošnje specializirane Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 019: Na preseku zelenih priložnosti, ki vas praktično seznanja z novimi primeri energetskih skupnosti lokalno ter ponuja informacije o tem, kako lokalno izkoristiti nove priložnosti zelene energetike. Konferenca Trajnostna energija lokalno 019 bo potekala 12. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, brezplačne prijave pa so že odprte.  
Več

Podporna shema OVE in SPTE v prvi polovici leta 2019

Konec junija je podporna shema obsegala 3864 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. V prvih šestih mesecih leta je bilo izplačano za 65,6 mio EUR podpor, kar je približno 5,5 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih leta 2018, ob tem pa je bilo proizvedene za 3,8 odstotka več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 129 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2018 (141,8 EUR/MWh) – vzrok...
Več

Borzen ponosen imetnik certifikata ISO 27000

Ponosni smo na pridobitev mednarodnega certifikata ISO 27001 na področju informacijske varnosti, ki se osredotoča na varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, ki smo ga prejeli v teh dneh. Prav varnost vseh naših deležnikov je namreč ena izmed naših prioritet, zato temu področju posvečamo veliko pozornosti. Pridobljeni certifikat je dokaz, da je pri nas področje informacijske varnosti urejeno skladno z najvišjimi standardi, k čemur se zavezujemo tudi v prihodnje.  
Več

Navodila za evidentiranje za ponudnike storitev izravnave

Borzen skladno drugim odstavkom 61. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18) objavlja navodila glede evidentiranja zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi za ponudnike storitev izravnave v primeru ponujanja storitev aRPF in rRPF z uporabo PPM, ki bilančno pripadajo drugemu dobavitelju.
Več
Page 1 of 45FirstPrevious[1]2345NextLast