• engsl-SI
 • Iskalec

Novice

Prosto delovno mesto Informatik specialist – DB administrator (ž/m)

Borzen izvaja gospodarsko javno službo dejavnost operaterja trga z elektriko ter dejavnost Centra za podpore. S svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in izvaja podporno shemo za proizvodnjo zelene energije. Izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami. Podpira okoljevarstveno politiko ter osvešča javnost. V okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA izvaja dejavnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije ter na ta način podpiramo okoljevarstvene politike preko osveščanja javnosti.

Za boljši jutri želimo prispevati že danes, zato svoje moči usmerjamo k izpolnjevanju strateških ciljev, ki so tesno povezani z okoljevarstvenim področjem, s poudarkom na obnovljivih virih energije in učinkovite rabe energije. 

 Več na: www.borzen.si & www.trajnostnaenergija.si 

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot:

Informatik specialist (ž/m) – DB administrator

Iščemo nekoga, ki bo:

 • skrbel za posamezne IKT sisteme in storitve
 • sodeloval z zunanjimi razvijalci in integratorji informacijske opreme
 • sodeloval na projektih podjetja
 • pripravljal in izvajal skrbništvo nad tehnično dokumentacijo
 • skrbel za analizo in optimizacijo tehničnih rešitev v skladu s pričakovanji družbe
 • spremljal razvoj na IT področju
 • vzdrževal, razvijal, izvajal izboljšave in nadzor nad okolji podatkovnih baz, da izpolnjujejo zmogljivostne zahteve poslovnih procesov
 • izvajal testiranja, razvoja in odpravljanja napak v okolju podatkovnih baz
 • raziskoval in predlagal novosti, storitve in protokole
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti

Kaj pričakujemo:

 • VII. stopnja izobrazbe iz področja računalništva ali druge ustrezne smeri in dve (2) leti delovnih izkušenj iz področja dela ali VI. stopnja izobrazbe iz področja računalništva ali druge ustrezne smeri in tri (3) leta delovnih izkušenj iz področja dela
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov
 • izkušnje s podatkovnimi bazami (SQL, PL/SQL) in ETL/ELT tokovi v Microsoft Oblaku
 • poznavanje IKT orodij za podporo poslovanju
 • izkušnje z Windows serverjem (AD, DNS)
 • poznavanje Microsoft .NET tehnologije
 • dokazane delovne izkušnje kot razvijalec podatkovnih baz
 • poznavanje in uporaba programskih jezikov
 • poglobljeno razumevane upravljanja podatkov / relacijskih baz (dovoljena, obnovitev, varnost, monitoring ...)
 • poznavanje postopkov varnostnega kopiranja in obnovitve podatkov
 • odlične sposobnosti analitičnega mišljenja
 • sposobnost odkrivanja in izvajanja popravkov napak znotraj kode
 • sposobnost razumevanja zahtev uporabnikov in odnos do reševanja problemov
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B2

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja
 • gibljiv delovni čas
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom (na obrazcu Europass) pošljete do 24. maja 2022 na elektronski naslov kadri@borzen.si.

Post a Comment