• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

V lanskem letu izdanih za 16 odstotkov več potrdil o izvoru kot leto poprej

V letu 2021 je bilo v Sloveniji izdanih za 5.953.731 MWh potrdil o izvoru, kar je 16 odstotkov več kot v letu 2020. V registru potrdil o izvoru je bilo registriranih 2.239 proizvodnih enot s skupno nazivno močjo 3.077.376 kW – kar je približno 84 odstotkov instalirane moči proizvodnih objektov v RS.

Potrdila o izvoru so elektronski zapisi, ki predstavljajo dokaz, da je bila v določenem proizvodnem objektu v določenem obdobju proizvedena določena količina električne energije, na način, kot ga določa potrdilo o izvoru električne energije, register potrdil o izvoru pa predstavlja računalniško podporo sistemu izdajanja potrdil o izvoru električne energije. Borzen ima vlogo skrbnika aplikacije, medtem ko je izdajatelj potrdil o izvoru Agencija za energijo.

Post a Comment